Trenings-og ansvarsliste inne 2019-2020
 
Nyborg skyttarlag startar opp med innadørsskyting torsdag 26.9.19 med Skytingens Dag og Skogsløp kl. 16.30 og dette er ope for alle.

Treningane startar elles startar kl.17.00 på torsdagar. Viktig at foreldre tek aktiv del under treningane. Vaktlista - hugs vakta diJakt trening 2019
 Jaktskyting på Nyborg skytebane 2019.

Nyborgstemna bane 4.-5. mai
Nyborgstemna bane 4.-og 5. mai. Plan er og å ha stang og felthurtig på elektronikk.
Innalgt lagsmeisterskap for Nyborg og eigne skyttarar skyt på ledige plassar på laurdag og sundag.

Medlemskontingent- nytt system BETAL
Nytt av året er at medlemmar har fått krav på medlemsskap Nyborg skyttarlag på epost eller sms direkte frå dfs.no  Har du ikkje fått kravet, så kontakt skyttarlaget. Det kan vere at du ligg inne med feil epost eller sms på mitt dfs.no
Nyborg skyttarlag har mange som pleier å betale medlemskontigenten og elles nyttar seg av tilbod frå laget. Fint om de betalar som vanleg, slik at de ikkje påfører tilitsvalde ekstra gratisarbeid til purring.

Samlagstemne felt Nyborg 13.4.19
Samlagstemna i felt laurdag 13. april Nyborg skytebane.


Nyborgstemna 15m 9-10.3.19
 Nyborgstemna vert avvikla 9.-10.mars. 

Korrespondanseskyting Sogn Ytre 2019
 Nyborg stiller 3 lag i rekruttklassane og 1 lag i kl. 3-5/V55,2. Serierunde 1 startar i veke 2. 
Resultat runde 7  Balestrand vann kl. 2,V55 kl. 3-5


Vinnarar morsdagskakelotteri 2019
 Vinnarar morsdagskakelotteri 2019. Takk til alle som har støtta skyttarlaget.

Årsfest/årsmøte med familieskyting laurdag 2.2.19
Årsmøte/årsfest/familieskyting/skiskyting
Årets skyttar vart Rune Virkesdal og åretsresultat vart tildelt Noah K Asheim. 

Lars M Neverdal vann familieskytinga med 150p framfor Noah K Asheim og Arve Dyregrov, begge 148p. Skiskytinga vart vunne av Emma Neverdal med Natalie D Angeltveit på andre plass. Det var 37 frammøtte på årsfesten/årsmøtet og 26 deltok i familieskytinga.Pangstart 3-avslutning/premieutdeling 15.11.18
 Pangstart 3 treningsstemne er flytta grunna kollisjon med lokale stemne. Me avvikla avslutning treningstemne for 2018 torsdag 15.11 på vår innadørsbane. Påmelding

Årsplan Nyborg 2019
NB! Årsmøte i Nyborg skyttarlag med premieutdeling, sosialt samær og familieskyting er utsett frå 24.11 til laurdag 2.2.19. Styret vil bestemme dag og tidspunkt på neste styremøte.


Pangstart og foreldrekurs 20.10.18Trenings-og ansvarsliste inne

Resultat skytingens Dag/skogsløp 27.9.19


HV-trening 3.-7.9- på skytebana
HV øver på skytebana frå 3.til 7.9.18. kl. 17.00.
Bana er stengd i desse tidsrommet for andre aktivitetar.


Jaktskyting -hjorteprøve haust 2018
Hjorteprøve og jaktrening haust 2018
Fredag 10.8 kl. 18.00
Sundag 12.8 kl. 15.00
Fredag 17.8 kl. 18.00
Fredag 24.8 kl. 18.00
Sundag 26.8 kl. 15.00
Fredag 31.8 kl. 18.00
Sundag 2.09 kl. 15.00
Fredag 7.9 kl. 18.00

Medlemar trener gratis og oppskyting kr. 100. Medlemar kan kjøpe treningsskot og jaktskot. Kontant, VIPPS og me har kortterminal.
Ikkje medlemar: Trening kr. 100 og oppskyting kr. 400,-
Nyborg skyttarlag

Landskyttarstemnet i Stjørdal
Du kan følgje med på dfs.noSamlagstemna bane Fjordane 2018
Fjordane (Esebotn) sundag 19.8.Påmelding på dfs.no frå 25.7 til 16.8,

Nedbør er komme bana er ope
Etter at det kom nebør er skytebana open som vanleg. Første organiserte trening er jaktskyting fredagar kl.18.00 på desse datoane: 15.6, 22.6. og 29.6. Torsdagstreningane utgår, det er sommarferie. Skyttarar vert oppfordra til å delta på skytestemne.
For Nyborg skyttarlag
Jørgen Virkesdal, leiar

Nyborgstemne sundag 27.5
 Nyborgstemna 27.5.18. Resultat på dfs.no

Lars Elling Haugsvær, Oppedal/Brekke vann Nyborgstemna med 342p, framfor Bernt Tore Inderøy, Hyllestad med 341p. Noah K Asheim, Nyborg vann klasse rekrutt med 345p og Jon M. Eggum vann klasse 2 med 342p. Det var stang og felthurtig på elektronikk. Sander S Virkesdal vann felthurtig med tida 9,69 sek og Idar Wergeland, lindås vann stang med 19 treff.Vellukka årsfest/årsmøte med familieskyting.
Helie 35 deltok på familieskyting under årsfesten i Nyborg skyttarlag i dag 27.1.18.
Noah Kjelby Asheim vart kåra til årets skyttar 2017 under årsmøtet og
Emma Neverdal fekk premie for årets resultat.
Lars Magnus Neverdal vann familiestemna som vart skipa til under årsfesten/årsmøtet i laget.

Nyborgstemne 15m 10.-11.2.18

Reidun K. Knapstad, Florø vann Nyborgstemna kl. 3-5 med 347 poeng.


Korrespondanseskyting Sogn Ytre 2018

Årsfest/årsmøte med familieskyting 27.1.18

i Nyborg skyttarlag laurdag 27.1.18 kl. 14.00 i Dalsøyra samfunnshus.Juleskyting Dalsøyra skule 13.12.17
 Alle elevane frå 5.-10.klasse ved Dalsøyra skule deltok i den tradisjonelle juleskytinga ved skulen. Det er lagvis premiering i tillegg til premiering av vinnarar i mellomssteg og ungdomssteg. Resultat

Pangstart 2- Nyborg 26.10.17
 Torsdag 26. oktober skipa Nyborg til runde 2 i pangstart. Det deltok 39 skyttarar denne torsdagskvelden og heile 26 skyttarar hadde Nyborg. Resultat

Pangstart i Brekke 14.10.17
Pangstartkurs vert starta opp i Brekke med kurs laurdag 14.10. med skyttardronning Eilin Torp som ein av instruktørane.  Dessverre er kurset lagt i haustferien, så mange av Nyborg sine skyttarar og leiarar er bortreist på ferie. Nyborg skyttarlag vil elles arrangere eit eige kurs/skyteskule i november for unge og vaksne, lagt til eit tidspunkt som ikkje kolliderer med skuleferien.  
Ein oppfordrar skyttarar og foreldre/medlemar av ungdomsutval som er heime til å  melde seg på og delta på Pangstart 2017. 

Skytingens Dag 21.9.17
Nyborg skyttarlag startar opp innadørsskytinga torsdag 21.9. kl. 17.30 med Skytingens Dag og Skogsløp med skyting. Frå 3. klasse og oppover.

Jaktprøve Nyborg skyttarlag


Vestlandstemne i skyting 7.-9.juli
Arrangørane Nyborg og Oppedal/Brekke har fått mange gode tilbakemeldingar for eit flott arrangemt. Dette meistra me godt trass ustabilt ver.Takk til alle som hjelpte til med stemna. 
Nyborg skyttarlag har fått særlege positive tilbakemeldingar på skyttarcamping, kjøkken, stemneavvikling, felthurtig, stang, parkering og heile stemnegjennomføringa.


ML-res VM bane Nyborg Sponsa av Norva24 Vest
Ml-res VM felt Oppedal/B - Oppsett finalar
Finalegrense felt: V73: 29, V65: 29 Jun: 29, ER: 29, R: 25, Kl. 2, V55: 26, Kl. 3-5: 28

Finalegrenser bane: Rekr: 240, ER: 248, J: 247:, V65: 248:, V73: 249, EJ: 241,V55: 240,Kl 2: 234,
Kl. 3-5: 234
Tidsplan (førebels) sundag Nyborg skytebane: 
Felt finalar: 08.00- 10.30. Rekkefølgje:1. V73 2. V65 3. Jun 4. Er 5. R.
Samlagsskytingar: 10.30-13.30 . Ny tid start 12.30.
Finalar bane: 13.30-16.30
Hente premiar: Frå kl. 10.00- Hardangerbestikk
Felt: 30 skot
Bane: Gåvepremiar15 skot, 10 skot , stang og felthurtig (dei 3 beste),
resten pengepremiar.
Premieutdeling medalje: ca. kl. 17.00
Deltakartal bane: 322 (100m 157, 200m 165)
Overnatting -Lenkje til hotell/camingplassar i Gulen
Skyttarcamping Nyborg skl- Dalsøyra skule/samf.hus pr. 7.juli 20 vogner og 3 telt. Betal ved frammøte.
Felt Oppedal-info Kafeteria i skyttarhuset
Felthurtig-  Nyborg-tett ved standplass 200m på elektronikk. 
Stangskyting elektronikk - Nyborg på ledig del 200m standplass.
Kafeteria og kiosk-grillmat-middag i hus og telt Nyborg.
Meny: Betasuppe-kotelettar-laks (Osland Havbruk)- kioskvarer
Vipps ved kjøp 112542 eller skriv Nyborg skyttarlag 
IZettle betalingsterminal 

Påmelding/arr.avg/gåvepremie: Kontonr. 3705.09.69720
 

 I helga 7.-9. juli vert det Vestlandstemne i Gulen, Nyborg bane- og Oppedal/Brekke felt. Felthurtigskyting og stangskyting vert arrangert av Nyborg skytterlag, på elektronikk. Alle finalar i bane og felt samt samlagskyting på Nyborg skytebane på sundag. 
Skyttarcamping Dalsøyra skule/Samfunnshus ca. 5 km frå Nyborg skytebane, kontakt Nyborg skyttarlag. 
Nyborg si heimeside vil bli lenkje opp med informasjon og livevising frå stemnene.


Nyborgstemne bane 13.-14.5

Vinnarar morsdagslotteri
 Nyborg skyttarlag gratulerer desse som vinnarar av gevinst på kakelotteri 2017

Nyborgstemna 15m den 11.-12.2


Pangstart 3 i Eivindvik 12.-13.1.17
 Treninga torsdag 12.1.17 vert i Eivindvik. Laget har meldt på ein del skyttarar på plassar. Nokre namn manglar og nokre er påmeldt på fredag. Dersom ikkje torsdag passar så kan ein skyte på fredag. Fredag har og ein sosial setting. Laget stiller med ansvarlege og held våpen, skot og utstyr på torsdag. Håper foreldra er flinke til å vere med.  Gje melding om du ikkje kan stille.  Lenkje til påmelde skyttarar. Skytetider: 

Korrespondanseskyting Sogn Ytre 2017
Nyborg var ubeseira i kl. 3-5, men me tapte på skyteskilnad i høve til Oppedal/Brekke A

Nyborg deltek med lag i begge klassar.

Pangstart 8.12.16
Pangstart 2 med 57 deltakarar vart godt avvikla torsdag 8. 12 med oppsamlingsheat fredag på innadørsbana vår på Dalsøyra. Sosialt samvær, storskjerm, spel og kafeteria i matsalen var velluka og kjekt for både liten og stor. Resultat

Trening skytesimulator

Årsmøte fredag 21.10.16 kl. 20.00
 
Årsmøte fredag 21.10.16 kl. 20.00
Nyborg skyttarlag har årsmøte fredag 21.10 kl. 20.00 på innadørsbana.
Vanlege årsmøtesaker.
Styret

Skyteskule start torsdag 20.10
 Nyborg skyttarlag startar op skyteskule for 3. klasse til 17 år i samband med torsdagstreningane på innadørsbana. Påmelding innan 10.10.16 Start torsdag 20.10. kl. 17.30. Meir info: Skyteskule Nyborg skyttarlag

Jakt, trening hjorteprøve 2016
Trening-Jakt-Hjorteprøve 2016


Samlagstemna bane 13.8.16
Resultat/presseliste samlagstemne bane Sogn Ytre 13.8.16
Det deltok 85 skyttarar 

Innleiande skyting 25 skot. Lagskyting og  finalar etter innleiande skyting.
Stang og felthurtig.Nyborgstemna bane 2016
Kl. 3-5: 
1. Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik347
2. John Olav Ågotnes, Sartor 346
3. Eirunn Ø Søyland, Åsane/Hordvik 345p
Andre klassevinnarar:
Rekr: 1. Christian H Solheim, Oppedal/Brekke 344
ER: Kristian H Asheim, Oppedal/Brekke 350p
J: Malin Sæbø Nes, Leikanger 348
V65: Odd P Skinlo, Hyen 349p
V73:Arnold Haugen, Fana 349
V55: Alf Høysæter, Tysse 344
Kl. 1:Magnus Løvik. Dale 229
Kl. 2:Einar Kroghrud, Gula 332
Deltakarar:  114
Bedriftsskyting skytetider 2016
 Oppsett for laga som er påmeldt pr. dato. For dei bedrifter/lag som har gløymt å melde seg på, så ta kontakt med Jørgen eller Oddgeir.Bedriftsskyting tysdag 1. mars

Nyborg skyttarlag - innandørsbane på Dalsøyra skule/samfunnshus.

Kl. 18.00        Skipavika -  Gulen Dive Resort

Kl. 18.30        Baker Oil - Wergeland Base

Kl. 19.00        Sløvåg Maskinutleie - Dalsøyra skule

Kl. 19.30        BKK 1 -BKK 2

Bedriftsskyting tysdag 1. mars
 No vert det bedrftsskyting på vår innadørsbane tysdag 1. mars. Meld dykk på snarsat innan 20. februar på vår epost, facebookside eller på sms til Jørgen mob. 97633174 eller Oddgeir mobil 90031852.


Resultat frå tidlegare bedriftskytingar:


Vannarar morsdagslotteri

Nyborgstemna 13.-14.2
 
 

Den årlege Nyborgstemna I miniatyrskyting vart godt avvikla i helga med 150 deltakarar. Reidun K. Knapstad, Florø vann med 348 poeng og 5 innertiarar framfor Lise Margrethe Rinde, Åsane/Hordvik. Hildegunn Strand, Solund vart nr. 3 med 346 poeng, så jentene gjorde reint bord i klasse 3-5. Elles var det mykje god skyting i alle klassar.
Korrespondanseskyting Sogn Ytre 2016
Resultat runde 9 slutt resultat rekruttklassane


Vaktliste 15 m inne 2015-2016

Trening aldersbestemt: Torsdagar kl. 17.30-19.00
Vaksne: Fredagar kl. 19.00 og utover.

Fredagar er og opne for aktive rekrutteringsskyttarar som satsar i lag med foreldre.
Skyttarar vert elles oppfordra til å trene i tillegg til desse tidene.


Skytingens dag-skogsløp 16.10.15
Skytingens Dag fredag 16.oktober 2015. Nyborg innadørsskytebane i kjellar Dalsøyra skule frå kl. 17.30
Instruksjon - gratis skyting med «skogsløp»
frå 4. klasse og oppover
Flott om foreldre kan vere med.
Informasjon om skyttarlaget
Medalje til alle deltakarar.

Årsmøte fredag 23.10.15 kl. 20.00
Nyborg skyttarlag har årsmøte fredag 23.10 kl. 20.00 på innadørsbana.
Vanlege årsmøtesaker.
Styret

Landsdelskrinstemner Nyborg/Gula 13.-14.6.15
I helga 13.-14 juni går LDK bane på Nyborg og LDK felt hjå Gula skyttarlag i Eivindvik. 


Alle finalar i felt og bane, lagskyting, samlagskytingar år på Nyborg skytebane på sundag 14.6.

Denne sida vi bli oppdatert etter kvart som informasjonen er klar.
Finalegrenser bane og oppropslister lagskyting og finalar sjå resultat Live Nyborg.

Feltfinale startar kl. 09.00
Samlagskyting veteran og lagskyting 200m kl. 11.00
Samlagskyting R/ER/J og kl. 3-5 kl. 12.00. 
Finaler sjå førebels tidsplan.

Resultat LIVE-oppdatering Nyborg

Premiar utkvittering frå sundag kl. 10.00Nyborgstemna 2.-3.5.15
Det årlege Nyborgstemna i baneskyting vart avvikla 2.-3.5. Eileen Torp vann stemna  i klasse 3-5 med 344 poeng eit poeng framfor John Olav Ågotnes, begge frå Sartor skyttarlag. 

Lagsmeisterskap 15m Nyborg 18.3-20.3

Nyborg skyttarlag ynskjer alle medlemar vel møtt til lagsmeisterskap som vert utført på treningane i veke 12.
Onsdag 18.3 Kl. 20.00 -
Torsdag 19.3 kl. 17.30 -
Fredag   20.3 kl. 19.00 -

Dei vaksne betalar kr. 100 og ungane får det gratis som vanleg.


Nyborg Open 4.-7.3
Ansvarsliste Nyborg

Nyborgstemna 2015 LIVE

Lise Margrethe Rinde, Åsane/Hordvik vann stemna i klasse 3-5 med 348 poeng som er ny banerekord. Elles mykje god skyting. Takk til alle som deltok og til dei som hjelpte til slik at stemna vart godt avvikla. Det deltok 132 skyttarar.


Korrespondanseskyting SY 2015

Serieoppsett korrespondanseskyting 2015

Resultat runde 5/sluttresultat kl. 1-5

Resultat runde 4Nyborgstemna 15m 31.1-1.2.15
Nyborg skyttarlag skipar til Nyborgstemna i miniatyr i helga 31.1-1.2. Oppedal/Brekke har stemne samstundes. Påmelding på DFS.no

Ansvarsliste Nyborg 15m. Kan du ikkje stille, prøv å skaff vikar og gje melding.

Open årsfest I Nyborg skyttarlag den 15.11.14
Laurdag 15.11 mellom 14.-17. skipar Nyborg skyttarlag til open årsfest. Laget er 115 år og me vil informere om laget og dele ut premiar til dei yngste skyttarane. Møt opp  til ei kosestund i matsalen i Dalsøyra samfunnshus. 

Pangstart 3 i kveld 6.11.14-skytetider
Pangstart 3 i kveld på Dalsøyra 58 påmelde. Storskjermvisning og kiosk i matsalen og lys på kunstgrasbana mens du ventar. Skytetider på vår facebookside eller på denne link på dfs.no
 https://www.dfs.no/aktuelt-na/arrangementskalender/pamelding/?eventId=142366&arrType=STEVNE


Årsmøte i Nyborg skyttarlag fredag 24.10.14

Innadørsbana kl. 19.30.

Saker:Årsmelding-Rekneskap-Medlemskontingent-Val

Vel møtt! Nyborg skyttarlag

-------------------------

INFO: Laurdag 15. november frå kl. 14.00-17.00 vert det ope arrangement i matsalen. Det vert premieutdelingar, litt fotoframvising, enkel servering og informasjon om skyttarlaget som er 115 år i år.


Vaktliste torsdagstreningar inne 2014
Vaktliste 15 m torsdagar 2014 kl 17.30 for rekr. skyttarar

PANGSTART i skyting 18.10.14
Skytekurs i Gulen på Dalsøyra laurdag 18.10.14. 

Heile 53 stk. deltok på karusellen som er nr 1 av 4 stk i haust.
10.30 Opning. Om skytesporten. Praktiske ting.
11.30 Skyteskule - inndeling i grupper
13.20 Graut m/raud saft
14.00 Skyteskule framhald
16.00- ca.21.00 Pangstart skytestemne - natursti/Quiz, aktivitetar i gymsal, matsal og ute.
19.30 Gryterett
20.00-22.30 Diskotek

30 min(10 min pause mellom kvar økt). RULLERING MELLOM GRUPPENE.
A.  Teori tilpassa gruppa          Klasserom 8.-9. kl.      LAG 1 OG 2         30 min a-b-c-d-e
 B. Skytestillingar og utstyr      Klasserom 10. kl,       LAG 3 OG 4         30 min b-c-d-e-a
C.  Skyting/instruksjon             Innadørsbana 15m    LAG 5 OG 6         30 min c-d-e-a-b
D. Dataskyting sikting/avtr    Datarom bibliotek      LAG 7 OG 8         30 min d-e-a-b-c
E. Fysisk aktivitet                      Gymsal                        LAG 9 OG 10      30 min e-a-b-c-d
Opplegg justert og grupper laga til torsdag 16.10.14. 
Gula, Vivan Våge, 
Oppedal/Brekke, Arild Wergeland
Nyborg, Jørgen Virkesdal

Skytingens Dag torsdag 18. sept. 14
Nyborg skyttarlag skipar til skytingensdag på 15m bana vår på Dalsøyra 
torsdag 18. september kl. 17.30
Det vert skyting med "skogsløp". Medlaje til alle deltakarar.
Vel møtt!
Ungdomsutval/Styret

Org.medalje 17.8 Sogn Yte -Nyborg
Fjordane skyttarlag Nyborg skyttarlag skipa til organisasjonsmedalje for Sogn Ytre den 17.8. Deltakinga kunne vore betre. Her er resultata for dei som skaut på Nyborg. Resultat:

Jegerprøvekurs i Gulen
I helgene 30.-31.8 og 6.-7.9 vert det jegerprøvekurs i Gulen. Les meir

Hjorteprøveskyting/trening på Nyborg: 
Torsdag 21.8  kl. 18.00 
Sundag 24.8.14 kl. 15.-17.00.Feil på medlemskort-utydeleg kontonr.
Nokre har fått medlemskorta i retur frå banken, fordi kontonr. til skyttarlaget er vanskeleg å tyde på giroen. 
Dersom du har vore ute for dette, så lag ny faktura eller gje oss melding. Vårt kontonr. er 3817.20.08663
Me beklagar feilen.
Nyborg skyttarlag

Nyborgstemna bane 2014
John Olav Ågotnes, Sartor vann Nyborgstemna 2014 med 344 poeng. Det var mykje god skyting under stemna som samla 156 deltakarar.
Resultat Nyborgstemna 2014


Ute trening torsdagar 2014
Kan du ikkje møte - så er det ditt ansvar å byte vakt.
Nyborg skyttarlag, styret og leiararane i Ungdomsutval/Jaktnemnd og leiar i Gulen Sportskyttarlag

Resultat bedriftskyting fredag 7. mars
Gustav Baarøy vann bedriftskytinga den 7. mars to poeng framfor Bøndene.
 
 


Vinnarar av morsdagskakelotteri 2014
Morsdagskakelotteriet er trekt i dag 8.2.14. Takk til alle som støtta skyttarlaget sitt tradisjonelle morsdagskakelotteri.  Gratulerer til vinnarane av kake og blomster.

Ungdomstrening og kafe for alle
Torsdag 23.1.14 starta me opp kafe i matsalen med LIVE-visning. Me samarbeider med ein elevbedrift. Heile 24 deltok på skyting og det var trening for tre fotball laga til Gulen FK. Mange fekk med seg både skyting og fotballtrening. I kafen kan alle uansett alder møte opp. Ein kan følgje LIVE-visning frå skyterommet, sjå fotball på kunstgrasbana eller spele sjakk, kort eller andre spel. Her kan alle møte opp å ta seg ein rimmeleg kakao, kaffi og  litt enkel mat medan ein ventar eller har lyst til å vere sosial saman med andre.
 
Resultat frå treninga ligg under resultat: http://nyborg.skytterlag.no/minebilder/presseliste%2023-1-14.rtf
 
 

Nyborgstemne 15m LIVE
Lars Elling Hausvær vann Nyborgstemna 2014 med 346 poeng. Sjå resultat på resultatlink under.
 

 
Kafe laurdag 18.1 og sundag 19.1 frå kl. 12.00 begge dagar.
Ta laurdagsgrauten og/eller sundagsmaten i matsalen i Dalsøyra samfunnshus. Nyt kaffien medan du får med deg lokalt idrettsarrangement og ser NRK sport på storskjermar. Stemna startar kl. 12.00 laurdag og kl. 10.00 sundag.
LIVE-Nyborgstemna 15m skot for skot
LIVE resultat
LIVE NRK - sport

Serieskyting Sogn Ytre 2014

Nyborg skyttarlag vil stille lag i begge klassar. Påmelding av lag  innan 31.12.13


Dobbelstemne 15m Nyborg og Oppedal/B 18.-19.1

I helga 18.-19.1 vert Nyborgstemna 15m skipa til. I år samarbeider me med Oppedal/Brekke som opnar si nye bane på Ortneset i Brekke. Det er 28 km mellom banene. Det vert 35 skot utandørsprogram på begge stemnene. Nyborg vil ha storskjermvising i matsalen både av skyteresultat og NRK live sport.

Påmelding frå 27.12.13 på http://www.dfs.no/

Innbyding


Vaktliste innadørsbana
 

Nyborg på facebook
Nyborg skyttarlag laga facebookgruppe 25.10.13

Roy Åge Baarøy årets Nyborgskyttar 2013
Gratulerer Roy Åge som årets skyttar i Nyborg skyttarlag i 2013.

Årsmøte i Nyborg skyttarlag
Årsmøte i Nyborg skyttarlag
fredag 25.10.13

Innadørsbana kl. 19.30.

 

Saker:1. Årsmelding 2.  Rekneskap 3. Medlemskontingent 4.  Val

Vel møtt! 
 Nyborg skyttarlag

Nyborgstemna 1.-2. juni 2013
Ove Sunde, Dale vann Nyborgstemna bane 1.-2. juni. Det deltok 113 skyttarar.
 

Treningstider og jakt 2013 Nyborg
Onsdagar kl. 18.00 med start 8. mai har Nyborg skyttarlag treningar. Alle skyteanlegga er tenkt å vere opne. Det er og oppsett eigne oppskytingsdagar for jegrar i laget. Treningsdagar/ansvarsliste
 
 Terminliste Fjordane og Hordakretsen sjå terminliste.

Vinnararar kakelotteri morsdag 2013
Nyborg skyttarlag vil takke alle som har kjøpt lodd til morsdag 2013. Trekking er utført 9.2.13.
Gratulerer til alle vinnarar av kake og blomster.

Lasse Virkesdal tok 15 plass i Holmenkollen
Lasse Virkesdal fekk 15 plass i normaldistansen i skiskyting for gutar 16 år. Han hadde ei strafferunde og det var over 80 deltakarar. Flott innsats.
Lasse hadde elles ein 39 plass (4 strafferundar) og ein 41 plass (4strafferundar) og på desse renna var han berre nokre minuttar etter vinnararen, så med full klaff på standplass og skytinga så lovar dette godt.
 
Resultat Kvalfosssprinten i Holmenkollen: http://www.kvalfoss-sprinten.no/lister/resultater
 
 
 

Korrespondanseskyting Sogn Ytre
Nyborg skyttarlag vann kl. 1-5 og vart nr. 3 i R/J. Nyborg skyttarlag har hatt  4 lag med i Sogn Ytre si serieskyting.
 
 

Idar Wergeland vann Nyborgstemna 15m
Idar Wergeland, Lindås skyttarlag vann Nyborgstemna i kl. 3-5 med 245poeng og det var fire poeng framfor Elisabeth Vågsbø, Fana.
 
 
 

Lasse Virkesdal årets skyttar 2012
LasseVirkesdal vart årets skyttar i Nyborg skyttarlag 2012. Lasse har vore ein god og jamn skyttar gjennom heile sesongen. Hans NM tittel i Skogsløp med skyting sprint i Fana, samt hans 3 plass i NM på  LS Voss  i normalprogrammet er topp prestasjonar.

Årsmøte i Nyborg skyttarlag 26.10.12

Årsmøtet i Nyborg skyttarlag vert fredag 26.10.12 kl. 19.30 på innadørsbana.

Ein ber om at medlemar møter opp.

Årsmøte 26.10.12


Skytingens Dag torsdag 18.10.10

Nyborg skyttarlag skipar torsdag 18.10.12  til skytingens dag på 15m og ein har skogsløp med skyting.

Stad: Innadørsbana kl. 18.00.

Skytingensdag 2012


Jaktskyting

Desse datoane står att:

Onsdag 22.8 kl. 18.00 (helst treningsskot).

Laurdag 25.8 kl. 15.00-17.00

Sundag 26.8 kl. 15.00-17.00


Skytingens Dag er utsett
Skytingens Dag som opprinneleg skulle avviklast sundag 19. august er utsett. Ein stasar på å ha dagen i samband med oppstart på innadørsbana. Styret kjem attende med ny dato.

NM medalje til Lasse Virkesdal

Lasse Virkesdal vart nr. 3 i NM skogsløp under LS på Voss. Lasse hadde 29 treff på feltskytinga og eit halvt minutt i tillegg på  3 km skogsløp.  Lasse hadde beste løpstid, og han var ikkje langt frå å hente inn dei to framfor han.


Resultat samlagstemne bane Sogn Ytre
Laurdag 4. august skipa Nyborg skyttarlag til samlagstemne for Sogn Ytre. Lars Elling Haugsvær vann kl. 3-5 med 339 poeng framfor Jørgen Virkesdal og Rune Virkesdal begge 335 poeng. Jo Helge Baarøy vann kl. 2 og Robin Rambjørg vann kl. junior.
Stangskytinga vart vunne av Rune Virkesdal med 20 treff, medan Frode Solheim vann felthurtig med 10,63. Nyborg vann lagskytinga på 200 m og Oppedal/brekke vann på 100 m. Det ver 60 deltakarar og stemna vart godt og raskt avvikla.

Samlagstemne Nyborg (3)-4. august

Påmelding/innbyding andre lag i Sogn Ytre

Organisering Nyborg

Skytetider Nyborg

Informasjon LS Voss

Skytetider LS Voss og Vestlandsstemne
 
 

Resultat org.medalje SY arr. Nyborg
Nyborg skipa til org. medalje for Sogn Ytre , Gulen krins torsdag 28.6.12:.

Landsdelstemne Nordfjord
Robin Rambjørg og Jan Eirk Baarøy var med på Sogn Ytre sitt vinnande lag i samlagsskyting for rekr.klassane. Robin vart nr. 2 i feltskyting klasse junior.
 
 

Anders Tidemansen vann Nyborgstemna 2012
Anders Tidemansen, Førde vann Nyborgstemna I bane denne helga under litt vanskelege vertilhøve skaut Tidemansen 342 poeng og det vart poenget framfor lagkameraten  Magnar Isene. Andre klassevinnarar vart Oddvar Råsberg, Nesse I V55, Roar Elnes, Gula klasse 1, Ørjar Eiken, Hyllestad klasse 2, Stine H Vindal, Bergen I ER, Malin Sæbø, Leikanger I rekrutt, Erling Haugland, Fana I V 65, Arnold Haugen, Fana I V73 og Robin Rambjørg, Nyborg I klasse junior. Stemna vart godt avvikla med 94 deltakarar.
NB! Oppdatert liste 19.6.12
 (Laga må kontrollere rett ID på Mitt DFS. Er det noko feil så kan me laste opp ny fil).
Me ventar litt før me betalar ut pengepremiar slik at listene vert kontrollsjekka.

Treningar ute onsdagar kl. 18.00
Nyborg skyttarlag har sett opp treningar onsdagar kl. 18.00.
Ungdomsutvalet er ansvarlege for rekruttering på 100m.
Laget har kal. 22 gevær som kan brukast av damer og herrar i alle aldrar på 100m.
Styret har ansvar for trening på 200m for klasseførde og jegrar.
Jaktnemnda har ansvaret for leirduebane/jegrar.
Jaktnemnda har sett opp eigne dagar for hjorteprøveskyting. Onsdagane er meint å vere eit tilbod til alle medlemar.

Resultat lagsmeisterskap 15m Nyborg
Resultat lagsmeisterskap 15m miniatyr
 Det deltok 27 skyttarar på lagsmeisterskapen på 15m 2012. Resultat

Kake- og blomsterlotteri morsdag vinarar 2012

Nyborg skyttarlag har trekt kake-og morsdaglotteriet i til morsdag 2012. Trekkinga vart gjort av leiar og kassastyrar den 11.2.12. Nyborg skyttarlag takkar alle som har kjøpt lodd.

Vinnarar


Ove Sunde vann Nyborgstemna 15 m i 2012

Ove Sunde Dale vann kl. 3-5 i Nyborgstemna i miniatyrskyting som vart avvikla 24.-28.1.12. Han skaut 244 poeng eit poeng framfor Idar Wergeland Lindås. Rune Virkesdal, Nyborg vart nr. 3 med 242 poeng. Andre klassevinnarar vart:ER Kristin Eide, Hyllestad 249p, Jun: Jan Eirik Baarøy, Nyborg 248p,R: Synnøve Sognnes, Hyllestad 245p, V73: Harry Porten, Hyllestad 243p,V65: Oddvar Refsnes, Dale 243p, V55: Terje Alværvik, Gaular 246p, Kl 1: Roar Elnes, Gula 243p, Kl. 2: Are Hjortland, Gula 246p.

Stemna vart godt avvikla med 93 deltakarar.     Resultat:


Korrespondanseskyting SY 2012
Nyborg skyttarlag har meldt på 4 lag, to lag i rekrutteringsklassane og 2 lag i kl. 1-5 (kl. 3-5 program). Det er påmeldt 8 lag i rekrutteringsklassane og 7 lag i klasse 1-5. Det vert 7 serierunder.
Fyrste runde skal vere avvikla innan 16. januar og skytinga held fram til 27.februar.

 Rundeoppsett

Nyborg vann serieskytinga i begge klassar.

Sluttresultat -runde 7

Resultat runde 6

Resultat runde 5

Julevekeskyting 100% deltaking
I juleveka vart den årlege skuleskytinga i juleveka skipa til. Ungdomsskulen hadde 100% deltaking.  Dei fem beste skaut 715 poeng og det var Iver Halland 147, Torstein Virkesdal 144, Lasse Virkesdal 143, Roy Åge Baarøy 142 og Morten Rasch med 139 poeng.
Mellomsteget var og med, og her var og resultata gode.
 

Ansvarsliste trening tysdagar
R/ER (7.-8. klasse) kl. 17.30
Kl. 18.00 ASP/R/ER/J
Kl. 19.00 J/Kl. 1-2-3/V

Årets skyttar Jo Helge Baarøy
Nyborg skyttarlag har bestemt at Jo Helge Baarøy er årets skyttar 2011. Han fekk utdelt plakett på årsmøtet i laget 21.10. Gratulerer!
 
 
 

Skytingens Dag på innadørsbana 18. okt
Nyborg skyttarlag skipa til skytingens Dag tysdag 18.10 kl. 18.00 og utover på laget si innadørsbane. Alle som gjekk  i 4. klasse og til og med junior som deltek fekk DFS skytingensdag-medalje og gratis brus. Heile 24 skyttarar skaut og mange foreldre og andre var innom arrangementet.

Årsmøte Nyborg skyttarlag fredag 21.10.11
Årsmøte i Nyborg skyttarlag fredag 21.10.11
Stad: Innandørsbana kl. 19.30

Saker:
1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Medlemskontingent
4. Val
 5. Innkomne saker
Vel møtt!
Nyborg skyttarlag

DFS-org.medalje resultat Sogn Ytre 2011
Resultat organisasjonsmedaljen Sogn Ytre - stemna avvikla i Gulen 11.8.11. Resultat

Jegerkurs 27.8 og 3.-4.9.11
Det vert jegerkurs i Gulen laurdag 27.8.11 oppmøte Oppedal skytebane kl. 10.00. Trykk på link for påmelding og meir info: http://www.gulen.kommune.no/jegerkurs-2011.4941926-107934.html

Skuleskyting-Skogstur-kano
Nyborg skyttarlag stod for arrangemnet av skuleskyting for mellomstega på Dalsøyra og Byrknes. Utandørsskytebana var base for opplegget. Opplegget inneheldt og ein tur på ca. 2 km og kanopadling på nærliggjande vatn. Opplegget var særs vellukka og veret var nokolunde bra.Totalt 37 elevar deltok i opplegget.


 
Link Til Dalsøyra skule: http://dalsoyra.skule.no/?artID=584&navB=1

Vaktliste onsdagar ute
Vaktliste onsdagar ute kl. 18.00

Resultat Nyborgstemna bane 14.-15.5.2011
Nyborgstemna i baneskyting 14. og 15. mai vart vunne av John Olav Ågotnes med 345 poeng. 
 

Resultat samlagstemne i felt 2011
Nyborg skyttarlag skipa til samlagsstemne i felt på Nyborg skytebane sundag 17. april.Arrangementet gjekk greitt, sjølv om veret ikkje var det beste. Bjørn Ingvar Oppedal vann kl. 2-5 med 39 treff. Alexander Virkesdal skaut fullt hus 42 treff i klasse junior og vart samlagsmeister der. Resultat
 

Samlagstemne felt 17.4. Nyborg skytebane
Nyborg skyttarlag skipar til samlagstemna i felt på Nyborg skytebane sundag 17.4.11
 

Gode resultat lagsmeisterskap 15m 2011
Nyborg skyttarlag har til  lagsmeisterskap på treninga onsdag 16. mars kl. 18.00.
Vaksne frå 19.30 og oppsamlingsheat laurdag 19.3 kl. 15.00.
 
 

Fylkesstemne og samlagstemne 15m
God innsats av Nyborgskyttarar på samlagstemne Høyanger og fylkesstemne på Nesse i miniatyrskyting 5.-6.mars.
Samlagsmeistrar: Rune Virkesdal i kl. 3-5, Iver Halland i rekrutt , kl. 2: Jo Helge Baarøy og kl. junior Robin Rambjørg.
Fylkesmeister: Jo Helge Baarøy i kl. 2.  Elles god deltaking og mange gode resultat frå Nyborg.

Vinnarar morsdagkakelotteri
Skyttarlaget vil takke alle som kjøpt lodd. Her er vinnarane

Nyborg vann Korrespondanseskyting Sogn Ytre 2011
Nyborg skyttarlag vann begge klassane i korrespondanseskytinga Sogn Ytre 2011.
 
 
 
Resultat runde 5 Nyborg vann dobbelt i R-J- Gratulerer!
Resultat runde 7 Nyborg sigra i klasse 1-5.
Foto Nyborg 1 R/J runde 1 Foto av vinnarlag i R/J.

Resultat Nyborgstemna min 2011
 

Vaktliste rekruttskyting 15 m -2010-2011
Trening onsdagar kl. 18.00

Korrespondanseskyting Sogn Ytre
Nyborg stiller med to lag i rekr. klassane og to lag i kl. 1-5.

Skuleskyting 100% deltaking
 
Nyborg skyttarlag har 13.12.10  i samarbeid med Dalsøyra skule skipa til skuleskyting 15 m. Det vart 100% deltaking både på mellomssteget og på Ungdomssteget. Mange gode resultat.
 
Beste 5 totalt 726 poeng: 1. Jan Eirik Baarøy, Dalsøyra U 2 150, 2. Robin Rambjørg, Dalsøyra U 8 148, 3. Torstein Virkesdal, Dalsøyra U 1 143, 4. Lasse Virkesdal, Dalsøyra U 2 143, 5. Margrethe W Hellandsjø, Dalsøyra U 1 142
Det var lagskyting, beste 3 mannslag både på begge steg.
Lagskyting: Mellomsteget: Dalsøyra 3 vann med 406 poeng :Helena Dyregrov, 135, Ninni Atterås, 134 og Matias Neverdal, 137
Ungdomssteget: Dalsøyra U 2 vann med 434 poeng: Jan Eirik Baarøy, 150, Lasse Virkesdal, 143, Karoline Lihaug, 141 Roy Åge Baarøy, 136 deltok og på laget.

Skytekurs 27.11 UTSETT til etter nyttår
Grunna for dårleg påmelding frå skyttarar frå andre lag enn Nyborg, har Sogn Ytre skyttarsamlag
utsett skytekurset til eit meir høveleg tidspunkt etter nyttår.
 

Grasrotandel-støtt Nyborg syttarlag

Send sms: grasrotandelen 984410077 til 2020 (gratis)

Støtt Nyborg skyttarlag med din grasrotandel.

Laget har god aktivitet og store anlegg som det offentlege ikkje støttar (drift, forsikring, vedlikehald).


Årsmøte tosdag 11.11.10 kl. 19.30
Årsmøte i Nyborg skyttarlag torsdag 11.11.10

2. gongsinnkalling.

Stad: Innandørsbana kl. 19.30

Saker:

1. Årsmelding

2. Rekneskap

3. Medlemskontingenet

4. Val

%A0

Vel møtt!

Nyborg skyttarlag

Trening inne hausten 2010
Vaktiste for trening inne er oppsett. Styret bestemt at me har faste treningar på  onsdagar.
 
Onsdagar - hovudoppsett : 
ASP/R kl. 18.00
R/ER/J: kl. 19.00 (18.30 om plass)
*Kan gjevast unnatak.
Andre treningar:
 
Sytebana på elektronikk  har plass til 6 stk i gongen. Difor vil me sette opp litt faste treningstider, så folk ikkje må vente.
Nyborg skyttarlag disponerer bana heile døgnet. Å trene i lag er sosialt. Det skal vaskast/ryddst etter kvar trening. Ta kontakt om organisering av treningar og kven som er ansvarlege skyteleiarar.
 
TEAM  onsdag kl. 3-5: Onsdagar kl. 20.30- Oppstart 3.11.10
(Rune V, Frode S, Hans A, Jørgen V, Lars M, Lars E).
 
Desse teama startar opp så snart som råd: 
TEAM helg: Her arbeider me med å få til eit opplegg for dei som pendlar eller ikkje kan møte til annan tid.
 
Andre team kan lagast. Spesielt ynskjer ein team for t.d  nybyrjar, team kl. 1-2, evt. team for damer.
 
Plan: Det vil bli oppsett ekstra treningstid for dei R/ER/J som satsar.
 

Vellukka Skytingens Dag sundag 22.8.
Nyborg skyttarlag skipa til skytingens Dag sundag 22.august kl. 12.00- 17.00  på Nyborg skytebane. I tillegg til sosialt samvær, mat, leirdueskyting og vanleg skyting var det Skogsløp med skyting. Les meir
 

Jegerkurs 2 helgar i aug-sept
Jegerkurs 28.8

God LS innsats på Elverum

Nyborg deltok med heile 14 skyttarar på LS på Elverum. Robin Rambjørg kom til bane og felt finale. Han skaut 249+98=347 på bane og 30/27+12/10 =42/10 på felt. Det var god skyting av mange frå Nyborg og me hadde ei kjekk landsskyttarstemne på Elverum.
Resultat
Elles så deltok me med heile 7 skyttarar i Norgesmeisterskapen i Skogsløp med skyting. Alexander Virkesdal vart nr. 5 i junior og Jan Eirik Baarøy tok 10 plass i NM i Eldre rekrutt.
NM-Skogsløp


Foto NM skogsløp
Skytetider LS på Elverum

Link til skytetider LS 2010


Robin Rambjørg skaut fantastisk i Lerum Cup

Robin Rambjørg skaut fantastisk i Lerum Cup. På to av stemnene hadde han fullt hus 350 poeng. På dei fem stemnene i Indre Sogn hadde han berre tre taparar: Farnes:350 Fortun:350 Knipenborg: 349 Leikanger: 349 Sogndal: 349

Samanlagt 1747 poeng og 130 poeng og klar vinnar i Lerum cupen i klasse ER.

Nyborg skyttarlag gratulerer. Resultat lerumcupTrening-onsdagar

NB! Treninga i skyttarlaget er no skifta til onsdagar kl. 18.00. Dei som tidlegare var oppsett tirsdagar har no treninga om onsdagar.

Sjå vaktliste

Resultat Nyborgstemna bane 8.-9. mai

Nyborgstemna i bane vart avvikla i helga 7.-9.5. John Olav Ågotnes, Sartor vart vinnar med 342 poeng framfor Elisabeth Skudalsnes, Førde med same poengsum.

Resultat

Stemneoppgjer


Nyborg møter Hyllestad A og Florø A i Fylkescupen

Resultat av trekning 1. runde utført
av Torleif Skudalsnes og Bjørn Olav Øvrebø 03.05.10:

Nyborg møter Hyllestad A borte i rekrutteringsklassane/Veteran. Me møter Florø A borte i kl. 2-5/V55.

Det er 4 skyttarar på kvart av laga. Dei laga som vinn går til A-cup og dei som taper går til B-Cup.

Dersom laga vert samde så kan ein leggje inn cupen i ei opa stemne.

Runde 1 skal avviklast innan 1. juni og runde 2 innan 1. juli. Finalen vert iht. terminliste.

Link til 1. runde
Felt lagsmeisterskap sundag 18.4 kl. 15.00

Resultata frå lagfelt ligg under resultater.

Uteskyting-tiirsdagar kl. 18.00

Utandørsbana er klar til bruk.

Uteskytinga for rekr. skyttarar startar opp tirsdag 13. april kl. 18.00.

NB! Lagsmeisterskap i felt vert utsett frå 10.april til ny dato som styret bestemmer på torsdag 8.4.

Nyborg skyttarlag
Resultat lag min 2010
Resultat lagsmeisterskap i Nyboeg skyttarlag innadørs.

Morsdagkakelotteri 2010

Nyborg skyttarlag har avvikla sitt tradisjonelle morsdagskakelotteri. Takk til alle som har kjøpt lodd.

Ti gevistar, 6 kaker og 4 blomar vart trekt ut i dag 13.2.2010.

Vinnarar i morsdagskakelotteri 2010

Terminliste Nyborg og Fjordane 2010

Nyborg historie
Er du interessert i Nyborg si historie, så kan du gå til medlemsinfo. Der finn du informasjon om laget frå starten i 1889 til i dag. Du kan og finne årsmeldingar frå 2001-2009.
 

Gje attendemelding om du ser noko feil.

J. Virkesdal, leiar


Korrespondanse SY 2010

Slutt tabell runde 7

Serieoppsett 2010

Resultat runde 6

Resultat runde 5

Resultat runde 4

Resultat runde 3

Resultat runde 2

Resultat runde 1


Resultat Nyborg min 2010

Ida K Karsud, Fana vann Nyborgstemna med 245 poeng.

Resultat:

Stemneoppgjer

Innbyding her


Vaktliste tysdagar
Vaktliste

Haust cup-finale
Robin Rambjørg, Jan Eirik Baarøy, Torstein Virkesdal og Sigurd Eggum er kvalifisert til finale i Haustcup 2 i Gaular. Finalen går sundag 13.12.
Skytetider på skyting.net: http://www.skyting.net/Innbyd/gaular2.pdf

Styremøte/Ombodsmøte Sogn Ytre 22.11.09
Styremøte i Nyborg skyttarlag vert  på ferja i samband med ombodsmøte i Lavik sundag 22.11.09 kl. 12.00.
Feje frå Oppedal kl. 11.30. STYREMØTE på ferja  kl. 11.30-11.50.
Nyborg har fem utsendingar til ombodsmøte.
Styresaker:
1. Konstituering.
2. Korrespondamseskyting 2010.
3. Saker knytt til ombodsmøte.
4. Tid for neste møte.
 

Årsmøte referat 2009/årets skyttar

Jan Eirik Baarøy vart kåra til  årets skyttar i Nyborg 2009.

Referat årsmøte 2009: Sjå medlemsinfo


Treningstider tysdagar innadørs 15m
Nyborg skyttarlag startar opp med trening inne på vår elektroniske skytebane i Dalsøyra skule/samfunnshus på tysdagar.
Oppstart vert tysdag 22.9.
Tider:
Kl. 18.00 Asp/Rekruttar
Kl. 19.00 R/ER/Jun
kl. 20.00 Vaksne kl. 1-5/Veteranar.
 
Vaktliste vert utarbeidd.
Det kan seinare bli aktuelt med fleire tilbod. Dameskyting, bedriftsskyting og spesielt opplegg rundt helg for dei som bur borte er tiltak som laget arbeider med.
 
 
Nyborg skyttarlag
-styret-
 
 

Jaktprøve 2009
Jaktprøven:

Nyborg vann SAUER i Landskonkurranse.
 
 
 

Roger Nesheim, Eidsbygda vann vestlandstemna
Roger Nesheim, Eiidsbygda vann vestlandstemna med 346poeng i klasse 3.-5. Hordaland vann lagskytingane.
Karoline Erdal, Førde vann rekruttklassa på vestlandstemna bane. Her vert ho intervjua av speaker.
Vestlandstemna i baneskyting vart avvikla av Nyborg skyttarlag I helga. Det var glimrande skyting. Roger Nesheim, Eidsbygda vart vinnar framfor Arild Røyseth, Åsane/Hordvik, Vegard Solhaug, Aurland nr. 3 og Elisabeth Skudalsnes, Gaular beste kvinne på 4.plass. Lagskytinga vart vunne av Hordaland I alle dei tre klassane. Beste stang skyttarvart Trygve Djuvsland, Vareld med 27 treff etter omskyting med Eivind Yttri, Leikanger. Jarle Tvinnerheim, Markane vann felthurtig skytinga med tida 9,17.Det var glimrane skyteforhold og arrangementet vart godt avvikla av Nyborg skyttarlag med 314 skyttarar.

Vestlandstemne I Gulen 3.-5.7.
Vestlandstemna flott avvikla.
Nyborg skyttarlag, Dalsøyra avvikla banestemna, stang og felthurtig, finalar og samlagskytingar på ein solid måte. Oppedal fekk og mykje skryt for feltopplegget.
 
 
 (Ikkje endeleg liste)
Finalegrenser bane:
 
 
(Nyborg si bane ligg over Undal tunell RV 57)
 
 
 
Medalje historikk vestlandstemne:
 
 
 
Kafeteria-kiosk/telt-grilling-prosjektorvising:
Godt utval av middag og kioskvarer. (Alltid lurt å ta med kontantar, men Nyborg har betalingsterminal i bakhand).
 
LIVE-visning: Ein arbeider med å få til livevisning gjennom mobilt breiband på vår heimeside-Håper at dette let seg gjere.
 
 
 
 
Feltskyting- Oppedal (Hugs ingen innskyting):
 
Samlagskyting sundag 5. juli
Nyborg. Skytebriller/kontroll av syn v/Jan Brekke:
 
Nyborg. Sal av skyteklede/utstyr Dagfinnrud:
 
Kultur: Haraball i naustet
Laurdag 4.7: Eivindvik kl. 19.00:
Billettar på billettservice.
Fredag 3.7: Skjerjehamn kl. 19.00 (Båt eller ferje)
Flott natur - mykje å sjå:
Gulen har 1500 øyar og holmar. Om tid, ta deg ein tur til Tusenårsstaden/Gulatingstaden på Flolid. 
 
Vel møtt til Gulen og vestlandstemna i felt og bane.

Jaktprøve og trening 2009
Nyborg skyttarlag-link til storviltprøven og trening 2009:
 

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2009
Sparebanken Sogn og Fjordane cupen:
 

Vaktliste fredagar ute 100m 2009
Vaktliste fredagar  for rekrutteringsskyttarar frå 8. mai og utover.

Nyborgstemna bane 2009 -resultat
Nyborgstemna 2009 -. Bjarte Langenes, Åsane/Hordvik vann stemna med 346 poeng.
Resultat:

Vestlandstemna i Gulen 3.-5.juli 2009.
Innbyding til Vestlandstemna i felt og bane 3.-5. juli 2009 er no sendt ut. Frist for påmelding er 20. mai.
 
 
 
 
Vil du prøve skytebanene - dobbeltstemne 2.-3. mai. Påmelding på skytestevne.no 
 
Vel møtt!
 
Nyborg skyttarlag og Oppedal/Brekke skyttarlag 

Organisering Nyborgstemna 2.-3.mai
Organisering Nyborgstemna - anna informasjon til medlemar:

Samlagstemna i felt-Resultat
Jan Eirik Baarøy vart samlagsmeister i felt.
Resultat:
 
 

Lag felt utsett.
 
Lagsmeisterskapen i felt som skulle gå av stabelen på Tjørneleitet palmelaurdag 4. april er utsett.
Ny tid og dato vert fastsett av styret.

Lag min 6.3.09
Kl. 3-5 - ikkje avvikla.

Nyborg Lagsmeisterskap 15m
Minner om at fredag 6. 3 kl. 17.00 vert det lagsmeisterskap i Nyborg skyttarlag.

Nyborg skyttarlag-Grasrotandel
Støtt Nyborg Skyttarlag via:
Nyborg SKL sitt organisasjonsnummer: 984 410 077
 SMS:Send kodeord GRASROTANDELEN 984 410 077  til 2020 (tenesta er gratis) eller ordne dette hjå kommisjonær.
 

Lasse Virkesdal bronse i KM skiskyting
Nyborg rekrutten Lasse Virkesdal gjer det godt i skiskyting.Link til Nh sport: http://www.nordhordland.no/sport/aldersbestemt/article4158933.ece
 
Lasse vart nr 2 med null i tillegg  i  Markane 1.3:  
 
 
 

Jan Eirik vart samlagsmeister 15 m
Jan Eirik Baarøy vart samlagsmeister 2009. Me gratulerer.

Vaktliste 15m innadørs 2009
Vaktliste innadørs 2009: http://nyborg.skytterlag.no/medlemsinfo.htm?DID=846

Vinnarar morsdagskakelotteri
Desse vann i Nyborg skyttarlag
Takk til alle som støtta skyttarlaget.
jv

Nyborg vann korrespondanseskytinga 2009
 
Nyborg vann kl. 3-5:
Nyborg vann for rekrutteringsskyttarar:
 
 
 
 
 
 

 

 


Resultat frå Solund min 2009
Jon Magne vann juniorklassen i Solund og Robin vart nr. 2 i klasse ER.

Nyborstemna 15m-gode resultat
Nyborgstemna i miniatyr vart avvikla 23.-24.09 med solide resultat. Spesielt imponerande var innsatsen til Hyllestad skyttarane i ER. Her skaut Arnhild Eiken og Marit Varild 250 poeng, medan Jørgen Skivenesvåg og Lovise Eiken  fekk 249 poeng.
Elles er det vert å merke seg Stian Vatnøy, Seim sitt 249 resultat i klasse junior. I klasse V55 Skaut Alf Høysether, Tysse 249 poeng, i klasse V65 la Arne J Seim, Seim inn 249 poeng og Arnold Haugen, Fana skaut også 249 poeng i veteran 73.
I klasse 3-5 vart Idar Wergeland, Lindås vinnar med 242 poeng framfor Jørgen Virkesdal, Nyborg med 241 poeng.
Det var elles solid skyting i mange klassar
 
 
 

SKOLESKYTING 12.12.08
Resultat frå skuleskytinga 12.12.08:
 
Meir-foto sjå Dalsøyra skule: http://dalsoyra.skule.no
 
 

Skyting-skøyter-flomlys 12.12. kl. 17.00
Frå kl. 17.00 - Under treninga for rekruttar i kveld vert det høve å gå på skøyter i flomlys på idrettsbana.
Det vert mogegheit for varm saft og lagt tilrette for grilling. Ta med pølser. Truleg vert det og litt CD-musikk. Ta med familien og bruk isen. Alle frå 4. klasse og oppover til og med junior kan delta på vanleg skytetrening.
 
Nyborg skyttarlag har elles arrangert skuleskyting i dag med full deltaking frå mellomssteg og oppover.
Arr. Nyborg skl.
 

Referat årsmøte Nyborg skyttarlag 2008
 Årsmøte i Nyborg skyttarlag.
Tid: Fredag 24.10. kl. 19.30.

Styremøte torsdag 11.9 kl. 20.00
Det vert styremøte i Nyborg skyttarlag torsdag 11.9 i innandørsbana kl. 20.00.
Sjå utsendt innkalling.

Vaktliste fredagar haust 2008
Trening for rekruttar start 12.9 inne: Link: http://nyborg.skytterlag.no/medlemsinfo.htm?DID=831

Jaktprøven 2008
 
Jegerkurs 2008: Laurdag 30.8. kl. 10.00 på Oppedal.: http://www.oppedalbrekke.com/hoved.html

Dugleiksmerke og lagsmeisterskap kl. 1-5
Sun 31.8. Dugleiksmerke 1-5. kl. 16.00 på Nyborg skytebane
200 m.
 
 

Robin vart samlagsmeister i rekrutt med 349p
Nyborg tok sigeren i lagsskytinga på begge hald under samlagsstemna på Oppedal 16.8. Robin Rambjørg skaut heile 349p og vann klasse rekrutt. Nyborg stilte med heile 18 skyttarar.

Skytetider Samlagsstemne på Oppedal laurdag 16.8
Samlagsstemne Oppedal 16.8.
 
 
Generelt om stemna:
 
Hugs at det er finale og lagsskyting.
gje melding dersom du er forhindra frå å skyte, eller om det er nokon som ikkje er påmelde.
jv

LS- Finale for Eirik og Robin
Eirik Kroghrud  29/18 og Robin Rambjørg  28/23 er i feltfinalen for rekruttar som skal skytast på torsdag 31.7.
Jon Magne Eggum og Robin Rambjørg skal skyte på samlagslaget til Sogn Ytre på tirsdag 29.7.
Elles har det vore mykje god skyting frå våre skyttarar.
Om kvelden er det god stemning i skyttarcampen i Førde og veret er glimrande.
Ein kan følgje LS i Førde LIVE og  sjå resultata på www.dfs.no
 
 
 

LS - trening
Tirsdag 22. juli kl. 17.00 vert det LS trening på skytebana. Fint om alle som skal på LS i Førde kan møte.
Det er lurt å skyte børsa godt inn.
Planen er og å snakkast litt om korleis me skal leggje opp LS i Førde i år.
Nyborg skyttarlag
jv

Jon Magne skaut fullt hus på Vestlandsstemna.
Jon Magne Eggum skaut 30 treff i hovusskytinga og 12 treff i finalen og dermed fullt hus. Med litt fleire innertreff i finalen, kunne Jon Magne gått heilt til tops på Vestlandsstemna på Voss. Nyborg deltok med 7 skyttarar.
 
 

Robin vann landsdelskrinsstemne i bane.
Landsdelsmeister i Rekrutt
Robin Rambjørg hadde 249 poeng innleiingsvis og han skaut fullt hus 100 poeng i finalen og vann rekruttklassen med 349 poeng  i Ålfoten i dag 8.6.
Robin skaut fullt hus 30 treff og 10 treff i feltfinalen og vart nr. 2  i felten.
 

Resultat Nyborg bane 2008.
Under finn de resultat frå Nyborgsstemna bane 2008.
 
 
 
 
 
 

Hugs vakta di på fredagar
Pass på du stiller etter oppsett vaktliste eller at du byter med nokon.
 

Jaktnemnda informasjon- 2008
Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2008:

Informasjon påmelding og stemne.
 
NB! Innkvartering LS i Førde - Plass på skyttarkamp: frist 1. mai.
Påmelding LS i Førde frist til leiar innan 1. juni.
 
Påmelding Landsdelskrinsstemne bane og felt Ålfoten 7.-8.6 :Lagvis  Påmeldingsfrist 12. mai.
 
Opne stemne sjå terminliste- fleire nyttar skytestevne.no som påmeldingsstad.
 
Nyborg og Oppedal arrangerer dobbelstemne (30.-31.5) og 1. juni.
 
Set av skytingens Dag 18. mai på skytebana.
 
Vestlandsstemna bane og felt går på Voss 5.-6. 7. Påmeldingsfrist til laget 1. juni.
 
For styret
jv

Resultat samlagstemne i felt 20.4.08
Jon Magne Eggum og Robin Rambjørg vart samlagsmeister i felt på Nessane sundag 20. april. Gratulerer.

Resultat samlagsstemne 15 m Sogn Ytre 2008.
I kl. 3-5 vart Jørgen Virkesdal , Nyborg  samlagsmeister med 239 poeng framfor Hans Arne Halland, Nyborg  238 og Per Johan Brekke, Bjordal/Søreide 237
Junior: Håkon Høsteland, Nyborg 242
ER: Jon Magne Eggum, Nyborg 247
R: Robin Rambjørg, Nyborg 242
Kl. 1 Jo Helge Baarøy, Nyborg 241
Kl. 2: Bjørn Ingvar Oppedal 240
V55: Oddvar Råsberg, Nesse 244
V 65: Anders Søreide, Bjordal/Søreide 246
V 73: Fritz Norevik, Vadheim 242
 Det deltok 77 skyttarar og stemna vart godt avvikla den 22. og 24.2. på Nyborg si elektronikkbane.
 

Påskedans og kakelotteri morsdag 2008
VINNARAR AV MORSDAGSLOTTERI
 Takk til alle som kjøpte lodd. Pengane kjem godt med.
 
God stemning og noko overskot under påskedans med pub den 15.3.
Takk til alle som støttar skyttarlaget si drift.

Samlagstemne 15 m - Nyborg 22.og 24.2.08
Nyborg skyttarlag skipar til samlagsstemne i miniatyr 22. og 24.2 på vår moderne innadørsbane. Me vonar på god deltaking.
 

Kakelotteri morsdag og store utgifter.
Nyborg skyttarlag har store anlegg. Utandørsbana åleine kostar oss ca. kr. 30 000 pr år i forsikring, straum og telefon. I tillegg så driv me eit godt ungdmsarbeid der skyttarlaget tek alle skot utgifter kal.22 på rekrutt-trening. Dette betyr at skyttarlaget også i år treng di støtte. Me håpar at kakelotteriet ved morsdag også i år gjev oss gode inntekter, slik at me kan sponse dei yngste skyttarane på treningane som no.

Ekstra trening R-ER-J
Me har mange gode rekrutteringsskyttarar og me vil satse på trening nr. 2 for dei som satsar mot LS i Førde.
Treninga vert på innadørsbana tirsdagar kl. 19.00

Resultat Nyborg min 2008
Resultat  Nyborg min 2008.
Nyborg skyttaren Jørgen Virkesdal skaut 243 poeng og vann stemna i klasse 3-5  framfor Rune Seim, Seim  242
og Bernt Tore Inderøy, Hyllestad 241.
Det deltok heile 103 skyttarar.
 
 

Korrespondanseskyting 2008
Serieoppsett Sogn Ytre korrespondanse 2008:
 
RESULTAT:
Nyborg skyttarlag vann serieskytinga i  kl. 1-5 , sjå runde 7.
 
 
Nyborg tok dobbeltsiger i rekrutteringsklassen, sjå runde 5.
 
 
 
 

Skoleskyting Dalsøyra skule- Nyborg skyttarlag.
Nyborg skyttarlag har i samarbeid med Dalsøyra skule skipa til skuleskyting innandørs i juleveka 14.12.07.
 
 

Alexander Virkesdal- årets skyttarar 2007.
Rekrutten Alexander Virkesdal vart kåra til Årets skyttar 2007. Han kan har no 4 samlagsmeisteskap; i år innandørs og i feltskyting. Han vart nr. 2 på bane. På Landskrinsstemna vann han hovudsskytinga i feltsskyting og var høgt oppe oppe på baneskytinga og skaut finale i begge disiplinane.
Me gratulerer Alexander med utmerkinga.
 
Nyborg skyttarlag

Innneskyting 15m frå 31. august.
Fredag 31.8 vert inneskytinga for Rekrutteringsskyttarar lagt til innandørsbana. Start kl. 17.00.
 
Vaktliste høst 2007.
Skyting innandørs på Nyborg skytterbane.
19.10 Trond Rambjørg og Jørgen Virkesdal
26.10 Foreldre og Jørgen Virkesdal
02.11 Jan Audun Molland og Knut Lihaug.
09.11 Gunnar Molland og Jan Steinar Høsteland
16.11 Trude Wergeland og Trond Rambjørg
23.11 Jan S Høsteland Sigurd Eggum
30.11 Jan S Høsteland og Kjell Dyregrov
07.12 Jan Audun Molland og Trond Rambjørg
14.12 Gunnar Molland Trude Wergeland
Treninga begynner kl 17:00, så de må vere vere på plass då.
Etterpå må de rydde og koste golva inne på skyterommet.
Om det er datoer som ikkje passer, prøv å bytt innbyrdes.
Gi beskjed til meg dersom det blir fast endring av dato
så kan eg rette det på lista og sende ut ny.

Lagsmeisterskap Nyborg sk.lag
 Resultat lagsmeisterskap bane Nyborg skyttarlag 24.8.07: http://nyborg.skytterlag.no/resultater.htm?DID=764
 
Minner og om:

Sun 3.09  kl. 14.00 Dugleiksmerke kl. 1-5 inkludert lagsmeisterskap


Jaktprøven
Trykk på link til jegerskyting:

Resultat Fjordane bane og felt 9.-10.6
Ole Arild Aa, Hyen vart Landelsmeister i baneskyting med 345 poeng på Nyborg skytebane. Arr. Nyborg skyttarlag.
 
Tone Annette Espe vann Landsdelskrinsstemna i felt kl. 2-5.Resultat felt v/ Gula skyttarlag:

Finalelister, standard- og gåvepremiar
Ole Arild Aa leiarer med 246 poeng framfor Lars H Ese med 244p. Mykje god skyting.
Felten i 2-5: 1. Leiv Reksten i spiss med 29/17 2. Tone Anette Espe 28/12 3. Ove Sunde 27/11
Tidsplan på Nyborg skytebane sundag 10.6.07:
Felt: Opprop kl 09.00
Samlagsskyting: Opprop kl. 11.00
Banefinalar: Opprop kl. 13.00
Premieutdeling medaljer/Trofe: 16.00
Finalegrense bane:        
kl. 3-5:  234      Felt 2-5: 24 treff 14 stk.
Damer: 226        
Junior: 245  Felt: 28
ER:248    Felt: 29
R: 240    Felt: 27
V 55:242       Felt:  21 treff   4 stk
V65: 246   Felt: 30
V 73: 236  Felt: 27
 
Standardpremiar til beste 1/3 kan hentast på skytebana frå kl. 09.30
 
 

Samlagsskyting - lagpåmelding laurdag 16.00
Siste banelag går laurdag kl. 15.00.
Påmelding av lag innan kl. 16.00 på bana.
Det er lurt å snakke med aktuelle kandidatar før stemnet. 
Gjeld Veteran - R/ER/J - kl. 1-5. Kvart samlag kan stille med 2 lag i kvar klasse.
Evt. endringar - telefon 97633174.
Opprop samlagsskyting  lag 1 vert sundag kl. 11.00

Landsdelskrinsstemne i Gulen
I helga brakar det laust med over 200 påmelde skyttarar på landsdelskrinsstemnene i Gulen:

Organisering av landsdelskrinsstemna bane.
Førebels organisering av stemna 7.-10. juni:http://nyborg.skytterlag.no/medlemsinfo.htm?DID=746
 
Kan du ikkje stille så må me få beskjed. Kom gjerne med framlegg til erstattar for deg.

God dugnadsinnsats sundag 3. juni
Dugnad en på skytebana sundag 3. juni vart ein suksess. Me fekk gjort mykje og me er i rute til helga.

Jaktnemda-treningstider og skyteprøve 2007
Trening og skyteprøve til jaktprøven:

Bygdestemne i Gulen 28.5
Bygdestemne i Gulen. Klasseførde skaut Den Norske skyttarmedalje og ein 5 skot ekstra.
 
Den Norske skyttarmedalje - Gulen krins:

God oppslutning på Skytingens Dag 20.5
Skytingens Dag var vellukka på skytebana. Mange skaut og arrangementnemnda fekk selt mange middagar.

Org.medalje og Bygdestemne for Gulen 28.mai kl. 14
Mandag 28.5/2. pinsedag: Org. medalje / Heradsstemne for Gulen på Nyborg skytebane kl. 14.00 - NB! Organisasjonsprogrammet vert nytta for alle klasseførde.
Innskot kr. 50,- for ASP/R/ER/J og kr. 100,-  for Kl. 1-5/Vet.
Kiosksal.    Vel møtt!  Nyborg skyttarlag

Atle Håtuft vann Nyborgstemna bane 2007
Atle Håtuft vann Nyborgstemna bane 2007: 

Landesdelstemne i Gulen- informasjon
Innbyding landsdelskrinsstemne felt og bane 9.-10.juni i Gulen.
Påmelding frå 10.mai til 28.mai på skytestevne.no.
Alle skyt felt/opprop i Gula/Eivindvik 2 timar etter start baneskyting på Nyborg. Alle finalar i felt og bane samt samlagsskytingar går på Nyborg skytebane på sundag.

Nyborg - Arrangement i mai-juni
4.-5-6. mai Nyborgstemna bane.
20. mai Skytingens Dag
28. mai Bygdestemne/Org. medalje kl. 14.00
9.-10. juni Landsdelskrinsstemne i bane og felt. Eit av dei største arrangementa i Gulen i år.
Treningane er på fredagar kl. 17.00.

Samlagsmeistrar i felt 21.4.07
Håkon Høsteland (junior) og Alexander Virkesdal (Rekrutt) vart samlagsmeistrar i  felt på Oppedal laurdag 21.4. Det deltok 16 skyttarar frå Nyborg.

Gula skyttarlag har fått heimeside
Gula skyttarlag si heimeside: http://dfs.no/gula/

Dugnad - skytebane.
Palmesundag vart elektronikkskiver på 100m og 200m gjort klar for bruk. Bana er operativ og klar for treningar. Det skal gjerast ein del anna vedlikehald på bana og planleggjing av våre store arrangement i vår. Nemnder må planleggje arbeidet i tråd med terminliste.

Landsdelsstemne i bane og felt i Gulen 9.-10.6
Gula skyttarlag skipar til feltsskytinga og Nyborg skipar til baneskytinga. Sundag 10. juni vil alle felt- og  banefinalar samt samlagsskytingar gå på Nyborg skytebane.
Overnatting hotell:
Innbyding og meir  informasjon kjem straks over påske.
 
 

Dobbeltstemne i Ytre Sogn.
Nyborg og Oppedal skyttarlag skipar til dobbeltsstemne 5.-6. mai. Innbydinga er lagt ut på skytestevne.no for påmelding.  

Trening for aldersbestemte.
Fredag 13. april vert det trening ute for rekruttar. Ansvarsliste vil komme på nett snart.

Lagsmeisterskap i felt laurdag 14. april
Laurdag 14. april vert del lagsmeisterskap i feltsskyting på Tjørneleitet for alle klassar.

Lagmeisterskap fredag 23. mars
Lagsmeisterskap fredag 23. mars kl. 17.00 -
Klasseførde skyt frå kl. 19.00 eller på ledig plass før.
 
I tillegg vert det gjeve rom for skyttarar som ikkje kan stille fredag å skyte sundag 25.3 kl. 20.00 eller tirsdag 27.3.07  kl. 20.00.

Håkon Høsteland - Årets skyttar 2006.
Etter glimrande skyting i år får Håkon Høsteland utmerkelsen Årets skyttar på årsmøte i Nyborg skyttarlag tirsdag 24. 10. Håkon hadde 250 poeng med 21 innertiarar på Landsskyttarstemnet i Målselv og han fekk 349 poeng  etter finalen og ei god plassering. I Fylkesbankencupen skaut Håkon 350 poeng og vann etter 2 omskytingar på 100 poeng og 7 innertiarar.
Gratulerer Håkon!
 

Nyborg skyttarlag- Ny heimeside.
E-post Nyborg skyttalag: nyborg@skytterlag.no
  
 
 
  

Kontakt Nyborg  
  nyborg@skytterlag.no el. mobil 97633174 
Bank 3817.20.08663 Org.nr 984 410 077Dataskyting -NB! Bruk explorer nettlesar

Skytetrening-sikt/avtrekk

Jegertrening og vaktliste 2018

LS 2018 i Stjørdal

Vakt for NU/R/ER/J-Torsdagar

TV-aksjon-Dalsøyra krins

Trening-skyting

Skytetid LS Førde

Mannskapsliste Vestlandsstemne 6.-9. juli

Vakt og treningsliste 2017

Medlem i Nyborg skyttarlag

Nyborgstemne bane 7.-8.5-organisering

Treningsliste ute

Lagsm. og sosialt samvær15m 18.3.16

Bedriftsskyting 1. mars 2016

Pangstart 15-resultat

Vaktliste 15m inne

Trening og jaktskyting

God reklame for skytesporten i Gulen

Samlagstemne i felt Nessane 25.4.15

LS-Lesja

Informasjon/Vaktliste/trening ute torsdagar kl. 18.00

Vinnarar morsdagslotteri 2015

Industriarbeidarane vann bedriftskytinga 2015

Pangstart 3-Nyborg 13.11 på treninga

Skytetrening 15m onsdagar for kl. 1-5 kl. 20.00

Trening til ny sesong

Ungdomsamling Sogn Ytre den 8.11

Trening-skytesimulator

Nyborgstemna 10.-11.5.14

Lagsmeisterskap 15 2013

Vaktliste 15 m 2012-2013 inne 15 m

Org.medalje Nyborg 11.8.11

Jakt treningar og jaktprøve 2011

Jegerkurs 12.-13.3.11 på Hosteland

Jakt-og treningskyting 2010

Vaktliste ute 2010-Onsdagar

Nyborg skoleskyting 100% deltaking

Serieskyting Sogn Ytre 2010

Kontakt Nyborg

Samlagstemne Bjordal 16.8

Finalegrense vestlandbane

Medalje historikk vestlandstemna

Kart Nyborg skytebane

Skytetider Vestlandstemne

Tidsplan (førebels) sundag 5.7 Vestlandstemna bane

Samlagskyting Vestlandstemna

LS-Evje -Nyborg 18 stk. skytetider

Skytingens Dag sundag 7.juni

Skytetider Vestlandstemna

Landsdelstemne i Førde 13.-14. juni-Skytetider

Org.medalje 30.5.09 i Vadheim

Jaktprøven og trening 2009

Nyborgstemna og Oppedalstemna 2.-3.mai

Vestlandstemne 2009-overnatting

Vestlandstemne 3.-5. juli 2009-Innbyding

Samlagsstemna i felt 19.4- Lavikdal

Korrespondanse runde 7

Korrespondanseskyting runde 6

Korrespondanse runde 5

Vinnarar morsdagskakelotteri 2009

Korrespondanseskyting runde 4

Korrespondanseskyting runde 3

SY-Runde 2

Korrespondanseskytinga runde 1 2009

Nybiorg min.- 23.-24. januar-innbyding

Skytekurs/bading i Høyanger 14.2

Serieskyting korrespondanse 2009

Referat frå styremøte 8-12-08

LS- Førde skytetider Nyborg

Skytetider Vestlandsstemne Voss

Fredagstrening - vaktliste 2008.

200 m 35 skot Nyborg bane 2008

100 m35 skot Nyborg bane 2008

Resultat Nyborg bane 2008

Skytetid påNyborgstemna 30.5

Skytingens Dag var vellukka.

Nyborg Skytetider Ålfoten 7.6.08

Nyborgstemna bane 2008

Organisering Nyborgstemna 31.5-1.6.2008

Lagsmeisterskap i feltsskyting 2008

Resultat lag.min 2008

Bedriftsskyting 4.3.08

Lagsmeisterskap fredag 7.mars

Bedriftsskyting tirsdag 4.mars

Resultat samlagsstemne miniatyr Sogn Ytre 2008

Tirsdag - Vaktliste R-ER-J

Samlagstemne 15m-arbeidoppgåver

Resultat Nyborg min

Nyborg miniatyr 25-26.1- innbyding

PANGSTART/Solund sundag 20.1

Ansvar Nyborg miniatyr 24.-26.1

Vaktliste vinter/vår 2008

Innbyding Nyborg min 24.-26.1

Ombodsmøte Sogn Ytre 2007

Referat frå årsmøte 2007

Resultat Fjordane felt - Gula 2007

Ole Aril Aa Landsdelsmeister

Resultat innleiing Fjordane bane

Landsdelskrinsstemne i Gulen.

Dette skjer på skytebana i mai

Landsdelskrinsstemne bane og felt

Trening 100m nr. 2 ute.

Resultat lagfelt 14.4.07

Lagsmeisterskap feltsskyting laurdag14.april

Vaktliste -treningar fredag 100m

Samlagsstemne felt laurdag 21.4 - Oppedal/B

Reknes Byggjevarer vann bedriftsskytinga.

Nyborg lag min. 2007

Resultat korrespondanseskyting 2007

Morsdagslotteri 2007.

Resultat - Nyborg stemna miniatyr

Nyborg miniatyr 2.-3.2 - ansvarsliste.

Seim og Meland resultat

Morsdagskakelotteri 2007

Skytetider Seim og Meland 28.1.07

Felles møte mandag 29. januar

Innbyding Nyborstemna miniatyr.

Solund sundag 21.1.07- resultat.

Til andre heimesider - Nyttige lenkjer

Resultat Juletreff for familiar.

Resultat skoleskyting Dalsøyra skule 15.12.06

God skyting av nyborgsskyttarar.

Skytetider Gaular 10. des.06

Referat frå ombodsmøtet i Sogn Ytre

Korrespondanseskyting-serieoppsett 2007.

Haustcup resultat.

Korrespondanseskyting SY

Ombodsmøte - les meir

Høstcup i Gaular - les meir

Til andre heimesider

Skal du til LS-2007 i Steinkjer.

DFS