Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Referat frå i Nyborg skyttarlag

Onsdag 29.3 kl. 20.00.

Stad: Innandørsbana.

Desse møtte: Jørgen Virkesdal, Sissel A. Stamnes, Lars M. Neverdal,

Jenny N. W. Nordal og Jan S. Høsteland


Saker:

12/06. Skriv og meldingar.

 1. Skoleskyting 15 m: -          100% -deltaking Dalsøyra skule

-          Solid resultat frå Nordbygda.

-          Full oppslutning frå mellomsteget Dalsøyra.


 1. Skytekurs/skule 14.1.06.

Det var 34 ungar og 14 vaksne totalt 48 deltakarar. Kurset var særs vellukka.


 1. Ladekurs 4.3.06.

Me er godt i gong med å lade rekruttskot. Det er no kjøpt inn 3000 rekruttskot.


 1. Nyborg min. tilbakemelding.

Stemna vart godt avvikla med gode resultat.


 1. Kakelotteri -tilbakemelding.

Morsdagkakelotteriet gjekk kjempegodt. Me fekk brutto kr. 8647,00.


 1. Økonomi- 96oversyn.

Me har ca. kr. 110.000.

 1. Skyttartidende 3 stk eks. No: Formann, Nestformann og form. i Ungdomsutvalet.
 2. Meldlemspengar - 96oversyn.Me har god medlemstilgang.
 3. Leasingavtalar - 2 gangsinnkrevjing.

Det vert sendt ut 2 gangs krav i april.


 1. Gratis påmelding  LS for R/ER/J.

Sogn Ytre dekkar påmeldingsavgift på LS.


 1. Hus under Landsdelskrinsstemnene 2005.

Nyborg skyttarlag tingar nokre hytter på Vesterland.

 1. Gåve kr. 4500,- frå Sparebanken Sogn og Fjordane.

 2. Skjellsand 2 lass er komme på plass til- kulenedslagskytebane.

 3. Kontakt med heimevernet %96 kontrakt.

Jørgen undersøkjer om heimevernet er forplikta til å betale ut tilskott.


 1. Overtaking av tidlegare HV-lager %96 lås/nøklar er frigjevne.

 2. Kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet 2006-2009.

 3. Korrespondanseskyting Sogn Ytre 1 plass begge seriane.

 4. Bedriftsskyting 2006  - oppsummering.

Skytinga gjekk veldig bra og det var positiv oppslutning om tiltaket.

 1. Lagsmeisterskap min. - oppsummering.

Heile 40 skyttar deltok. Det vart i år ikkje tatt innskot.


 1. Betalt support avtale for 2006. Me nytta ikkje nye programvare i 2005.

 2. Utlån av Bingo utstyr. Gaverdi er sett til kr. 500,-. Me har lånt det ut til: Skulekorpset, Eldrekafe - elevbedrift og Påskemarknad Dalsøyra samfunnshus.

 3. Ombodsmøte Sogn Ytre. Utfylt skjema for kontroll i skyttarlaget.

 4. Gulen Jeger og Sportsfiskarlag. Må sende rekning for 2005. Ta kontakt/Purre på rest frå tidlegare år. Me må prøve å få til ei fast indeksregulert betaling av bruksrett.


 1. Vurdere ei anna telefonløysing for skytebana.

Styret meiner at me må ha ei form for telfonløysing på skytebana pga. dårleg mobildekning. Me må sjå om ADSL linje kan vere meir økonomisk enn faste abonnentutgifter. 1. Sal av 1 stk. Kongsberg kal 22 for kr. 1000,- til Eirik D. Kroghrud v/Einar Kroghrud.

13/06. Landsskyttarstemnet.

Vedtak:

Ein undersøkjer kor mange som skal opp til Målselv. Det må prøvast å få tak i høveleg husvære.14/06. Lagsmeisterskap i felt.

Vedtak: Siste inne trening inne vert 6.4.

Lagsmeisterskapen i felt vert utsett til 2. påskedag 17.4 kl. 14.00 på Tjørneleitet.


15/06. Nyborgstemna 5.-7. 5.

Vedtak: Jørgen lagar eit framlegg for organisering. Han tek og kontakt med Oppedal/Brekke vedr. samkøyring. Skyttarlaget kan nytte pamelding.net om Oppedal/B og Nyborg finn dette som mest teneleg påmeldingsmetode.16/06. Banetilsyn - klargjering av bana/elektronikk for uteskyting.

Vedtak: Det må bli ein dugnad i påskehelga. Ein føreslår onsdag 12.4 kl. 13.00  i påskeveka. Det skal førast i protokoll når alle skyteanlegga er kontrollerte.17/07. Skyttarlagsledelese - egenkontroll og oppgåver i skytterlaget.

Leiaern lagar eit framlegg til styret.18/06. Skytingens Dag  sundag 28.5- planlegging.

Framlegg: Skyttarlaget tingar premiar som før og føl same opplegg som tidlegare. Premieutdeling frå bedriftsskytinga vert kl. 15.00 denne dagen.19/06. 4 H leir i Gulen. Ynskje om instruksjon/bruk av bana laurdag 1. juli.

Vedtak: Me melder tilbake at me kan lage til eit opplegg på laurdag. Skyting på 100 m med kal. 22 er best. Opplegget må ikkje vere for omfattande sidan mange er opptekne med Vestlandsstemna denne helga.20/06. Leasing av Sauer-gevær.

Vedtak: Skyttarlaget må undersøkje om nokon  i klasse ER eller R er interesserte i å lease våpen. Det kan vere snakk om å lease ut 2 gevær i 2006.21/06.  Rekrutt rifle Anschuts.

Vedtak: Skyttarlaget søkjer Frifond om midlar til eit stk. rekruttrifle type Anschuts.


22/06. Sauer- gevær.

Sponsoransvarleg Rune Virkesdal arbeider mot bedrifter med tanke på at laget får 6 like Sauer gevær til bedriftsskytinga, slik at ein får ein mest mogeleg lik og god våpenpark i skyttarlaget.


Møtet slutt


Jørgen Virkesdal s                       Sissel A. Stamnes Rambjørg s.          Lars M. Neverdal s.


Jenny N. W. Nordal s.                 Jan S. Høsteland s. 


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !