Styremøte 15.1.2007

Referat frå styremøte i Nyborg skyttarlag

mandag 15.1.07 kl. 20.00 på innandørsbana.

Desse møtte: Arve Dyregrov, Jan S Høsteland, Sissel S. Rambjørg, Lars M. Neverdal og Jørgen Virkesdal

Saker: 1. Konstituering av styret.

 1. Val nestleiar: Lars Magnus Neverdal
 2. Val av skrivar: Sissel S. Rambjørg.
 1. Årsplan Nyborg skyttarlag.

Miniatyr:


-          Korrespondanseskyting 3 lag.


-          Lau 2- 3.02 Nyborg min.


-          Kakelotteri til morsdag 11.2.


-          Bedriftsskyting Tysdag 20.3   kl. 17.00-20.30.Evt. Del 2/Premieutdeling på Skytingens Dag 20.5.


-          Fre 23.3 Lag. min  kl. 17.00 (+Tilpassa skytetider)


Felt:


-          Laur. 14.04 Lag felt.


Bane:


-          Fre/Sun (4).-6.5 Nyborg + Dugleik R-ER-J.


-          Man  28.5 Heradstemne/Org.medalje (Oppedal/B?)


-          Sun 20.05 Skytingens Dag


-          Fre. 8.-10.6 Landsdelsstemne bane Nyborg/Felt Gula.


-          Sun 26.8  Lagsmeisterskap bane.


-          Sun 3.09  Dugleiksmerke 1-5


Oktober fredag 26.10 Årsmøte. 1. Planlegging av Nyborgsstemna i miniatyr 2.-3.2.

Styret godkjende framlegg frå leiaren.


 1. Få i gong arbeidet i nemndene.

Det vert innkalla til møte for styret og alle nemndene mandag 29.1.07 kl. 20.00.


 

 1. Gjennomgang av spørjeskjema.

Spørjeskjemaet vart gjennomgått og fylt ut.


 1. Skriv og meldingar.

 1. Datamaskin til kassastyrar %96 reklamasjon; er no friskmeldt.
 2. Søknad til Gildefondet er sendt.
 3. Skytestemne.no betalt avg. Kr. 280 for d.å
 4. Supporteravtale inngått med Megalink.
 5. Ombodsmøte har vedteke tilskot kr. 1000,- pr. R/J lag i korrespondansekytinga.
 6. Tilbakemelding frå ombodsmøtet.
 7. Pål Overdevest er utdanna DFS instruktør er utnemnd som instruktør nr. 3 i Nyborg.
 8. Elektronikkskiver er teke ned  av leiar og nestleiar.
 9. Skytebanene er gjennomgått utan merknader og rapport er sendt Lensmann og DFS
 10. Landslotteriet 2006. Betaling av lodd.
 11. Innkjøp av 4 rekruttjakker - skyttarlaget tok frakta.
 12. Informasjon om tur til Solund miniatyrstemne 21.1.07.
 13. Informasjon om Tur til Seim/Meland sun. 28.1
 14. Me delte ut restskjoter med Nyborg skl/BKK på ei fredagsskytetrening.
 15. Familieskyting 3. juledag. Fire familiar deltok. Premieutdeling på skytingens Dag.
 16. Skyttarlaget ynskjer nye fritids/overtrekksjakker. Sissel R, Turid R og Rune V kjem med eit framlegg.
 1. Ymse.
 1. Innandørsbana må ordnast før Nyborgstemna. Me satsar på å få blyet ut laurdag 20.1 kl. 11.00

 Møtet slutt kl. 23.30

Jørgen Virkesdal  Sissel S Rambjørg  Arve Dyregrov

Jan S Høsteland   Lars M. Neverdal


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !