Jaktnemnda i Nyborg skyttarlag informerer mai 2007
Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.
Tida går og det er tid for å tenkje på førebuing til årets jakt.
Jaktnemnda vil med dette ynskje deg velkommen til trening og skyteprøve.
Elgbana vil me freiste ha i drift alle dagane som er oppsett nedanfor.
Det er eit godt treningstilbod for dei som ynskjer å skyte på bevegeleg mål.
 
Jaktnemnda vil gjennomføre treningar og skyteprøve på fylgjande dagar:
Torsdag 31. mai      kl. 18.00 -20.00
Laurdag 2. juni:       kl. 15.00 -17.00
Torsdag 2. august   kl. 18.00- 20.00
Laurdag 4. august   kl. 15.00- 17.00
Laurdag 25. august kl. 15.00 -17.00
Laurdag 1. sept.      kl. 15.00 -17.00
Prisar:
Trening kr. 20,00 (pr. Gong)
Skyteprøve kr. 20,00 for medlemar. Ikkje medlemar kr. 225,00
(Medlemskontigent kr. 200,00)
Kr. 10,00 for forsøk utover det fyrste.
 
Ammunisjon 2007.
Jaktammunisjon til innkjøpspris. Treningsammunisjon til medlemspris.
Kal 6,5- 308- 30.06
Vel møtt til hyggeleg "trefning" på Tjørneleite!!
PS!
Ver venleg å ta med kvittering for betalt medlemskontingent og blanketten frå Jægerregisteret for påføring av treningsskot.
Helsing Jaktnemnda

Magne Neverdal, leiar, Ivar Hantveit, ammunisjonsforvaltar, Einar Dyregrov, Hallgeir Haveland,  Kurt Westervik og Kjell Solheim.


Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !