Årsmøte referat 2007

Referat frå årsmøte i Nyborg skyttarlag 2. gongs innkalling søndag 4/11 kl. 16.00.


 Desse møtte: Arve Dyregrov, Trond Gjervik, Jørgen Virkesdal, Ron Overdevest, Lars Magnus Neverdal. 


Sak 1: Leiar Jørgen V. refererer frå årsmeldinga. Denne vert å leggje ved. Årsmeldinga vert samrøystes vedteken.


Sak 2. Rekneskapet ligg hjå revisor til godkjenning/kontroll.

Vedtak: Styret får fullmakt til å godkjenne rekneskapet når det kjem att frå revisor.


Sak 3: Medlemskontingent: Framlegg: Uendra (som i 2006).

Vedtak: Samrøystes.


Sak 4: Val

Styret: Sissel S Rambjørg og Arve Dyregrov og Jenny N Nordal er på val. Alle tek attval. Samrøystes valt.

Leiar: Jørgen er på val og tek attval: Samrøystes

Kasserar: Jenny N Nordal er på val og tek attval: Samrøystes.


Vara til styret:

  1. Monica Bakkeli er foreslått
  2. Asbjørn Neverdal tek attval
  3. Sigurd Rokne tek attval.           Samrøystes

Ungdomsutvalet: på val: Jan Audun Molland som tek attval. Samrøystes.

Frå før i utvalet:

Gunnar Molland

Kjell Dyregrov

Sigurd Rokne

Jan S Høsteland


Leiar i ungdomsutvalet: Jan S Høsteland tek attval

Samrøystes


Jaktnemnda: Magne Neverdal, Kurt Westervik, Kjell Solheim. Kun Magne har sagt ja til attval. Magne veljast: Samrøystes.


Frå før: Ivar Hantveit, Hallgeir Haveland, Einar Dyregrov.

Leiar i jaktnemnda: Magne Neverdal tek attval- Samrøystes.


Revisorar: På val: Turid Westervik tar ikkje attval

Ny: Elin Kvamme.

Roar Brudevoll tek attval.

Elin og Roar vart samrøystes valt.

 
Arrangementnemnd: På val Kari-Lise Ellingsen tar ikkje attval

Kjellrun Vigdal tar ikkje attval.

Nytt medlem:

Gunnar Nesse

Tone Haugsvær

Trude Wergeland (skal spørjast)

Gunnar og Tone vert valt samrøystes.

Knut Lihaug, Laila Kjelby sit i nemnda frå før.

Nemnda vel sjølv leiar


Pressekontakt/IT-ansvarleg: Jørgen Tek attval: Samrøystes.


Instruktørar: Lars Magnus Nverdal ikkje på val

Rune Virkesdal: På val, men tek ikkje attval

Pål Overdevest er instruktør: veljast samrøystes
 

Ammunisjonsforvaltar: Trond Gjervik tek attval Samrøystes.

Valnemnd: Trond Gjervik, Magny Eggum Berg og Rune Virkesdal. Rune er på val og tek ikkje attval. Nytt medlem: Jo Helge Baarøy: Samrøystes.


Sponsoransvarleg går inn under styret.


Møtet slutt

Ron Overdevest- skrivar s     Trond Gjervik s          Jørgen Virkesdal s


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !