Referat årsmøte 24.10.2008
 Referat frå årsmøte i Nyborg skyttarlag 24.10.08
Desse møtte: Jo Helge Baarøy, Jørgen Virkesdal, Trond Gjervik, Arve Dyregrov, Jenny N. Nordal, Sissel S. Rambjørg. Jan Steinar Høsteland kom under sak 1.
Sak 1:Leiar Jørgen V. refererer frå årsmeldinga. Denne vert lagt inn i boka. Årsmeldinga vert samrøystes vedteken.
Sak 2. Rekneskapetligg hjå revisor til godkjenning/kontroll.
Kasserar Jenny N. Nordal informerte om økonomien.
Vedtak:Styret får fullmakt til å godkjenne rekneskapet når det kjem att fra revisor.
Sak 3: Medlemskontingent: Framlegg: Uendra (som i 2006).
Vedtak:Samrøystes vedtatt.
Sak 4: Val
Styret:
Styret: Lars Magnus Neverdal, på val, tek ikkje attval.
Jørgen Virkesdal, på val
Leiar:Jørgen Virkesdal tek attval.
Ny: Jo Helge Baarøy, for Lars Magnus Neverdal
Kasserar:Jenny N Nordal
Arve Dyregrov, Sissel S Rambjørg er styremedlemer.
Vara til styret:
På val: Monica Bakkeli, tek ikkje attval
1. Asbjørn Neverdal tek attval
Sigurd Rokne tek ikkje attval.
2. Einar Kroghrud, ny
3. Aud Helen Daae, ny
Ungdomsutvalet:på val:
Gunnar Molland, tek ikkje attval
Jan S Høsteland, tek ikkje attval
Sigurd Rokne, tek ikkje attval
Kjell Dyregrov, tek attval
Ungdomsutval - Ny: Sigurd Eggum
(1 år) Trond Haveland
(2 år) Jo Helge Baarøy, leiar går inn i styret.
Kjell Dyregrov
Jan Audun Molland- ikkje på val
Jaktnemnda: Alle tek attval:
Ivar Hantveit
Hallgeir Haveland
Einar Dyregrov
Jaktnemnda Ny: Magne Neverdal, leiar %96 ikkje på val
Rolf Sleire ikkje på val
Arne Jon Romøren  ikkje på val
Ivar Hantveit
Hallgeir Haveland
Einar Dyregrov
Revisorar:På val: Elin Kvamme, tek attval
Ikkje på val: Roar Brudevoll

Arrangementskommite:
På Val: Knut Lihaug, tek attval
Laila Kjelby, tek attval
Ny: Bodil Baarøy
Ikkje på val: Gunnar Nesse
Ikkje på val: Tone Haugsvær
Pressekontakt:Jørgen Virkesdal tek attval
Instruktørar:Ikkje på val: Pål Overdevest
På val: Lars Magnus Neverdal, tek attval
Ammunisjonsforvaltar: Trond Gjervik
Valnemnd:På val: Trond Gjervik, tek ikkje attval
Ny valnemnd:Magny Eggum Berg  1 år
Ny: Jan Steinar Høsteland, for Trond 3 år
Ny: Ron Overdevest, inn for Jo- Helge 2 år.

Årets skyttar: Robin Rambjørg (Rekrutt) Premie utdelt.

Arve Dyregrov Jo Helge Baarøy Sissel S Rambjørg- referent
Jan S. Høsteland Jørgen Virkesdal Jenny Norunn Nordal

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !