Nyborgstemna-organisering
 Nyborgstemna i baneskyting (laurdag 2.5) og sundag 3. mai 2009.

ARBEIDSFORDELING

Lagsmeisterskap banei Nyborg skyttarlag inngår i denne stemna.

Laurdag: Oppmøte kl. 13.30. Slutt ca. kl. 17.00.

Sundag: oppmøte kl. 09.30. Slutt ca. kl. 17.00

Hovudansvarleg: Jørgen Virkesdal/Styret


Standplass 200 m:
Laurdag: Sigurd Eggum/Jon Magne Eggum/Frode Solheim

Sundag: Lars Magnus Neverdal/Arve Dyregrov/
Rune Virkesdal/Hans Arne Halland

Standplass 100 m:

Fredag: Våre skyttarar skyt på treninga fredag kl.17.00.(Vaktliste/foreldre).


Laurdag: Trond Rambjørg/ Jan S Høsteland/Jan A Molland


Sundag: Sigurd Rokne/ Ron Overdevest/Jo Helge Baarøy


Data/Sekretæriat/resultat/Påmelding:


Jørgen Virkesdal/Sissel S Rambjørg/Jenny N Nordal


Premiar: Jørgen/Styret


Pressekontakt: Jørgen


Elektronikk vedlikehald/kontroll: Jørgen V/Trond G/Trond R/Roy N


Kjøkken m/middag: Arrangement nemnda organiserer.

Påmelding Nyborg/Oppedal : www.skytestevne.no
Arrangører skyttarar skyt : Oppedal laurdag 2.5 kl. 10.00-

Nyborg laurdag 3.5 kl. 14.00-


VÅRE REKRUTTSKYTTARAR SKYT PÅ FREDAG. Skytetider er sett opp på skytestevne.no

VIKTIG:Gje straks tilbakemelding dersom du ikkje kan møte og føreslå ein vikar til: Jørgen 57783241/97 63 31 74

Dalsøyra 31.03.09.

For styret
Jørgen Virkesdal, leiar
e-post leiar: kari-le@online.no
Anna informasjon:

  1. Landsdelstemne bane og felt Førde 12.-14.6

  2. Påmelding LS-2009 EVJE 26.7-2.8. Frist påmelding innan 1. juni.

  3. Skot tinging kontakt Trond Gjervik. Kjøp 500 skot el. meir og betal til laget snarast.

  4. NB!!! Skytingens Dag sundag 7. juni aktivitetar for heile familien.

  5. Organsasjon/Nation i Vadheim 30.5.
  6. 2.-5.7. Set av helga. Vestlandsstemna bane/felt Nyborg/Oppedal -

  7. Samlagstemne bane cupfinale Sogn Ytre sundag Bjordal 15.8

  8. Treningar: Fredag kl. 17.00 A-R-ER-J. HUGS DI VAKT. SJÅ HEIMESIDE FOR INFORMASJON.

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !