Referat årsmøte 2009

Årsmøte i Nyborg skyttarlag den 22/10-09 kl. 20.00 på innadørsbana.

Desse møtte:

Jenny N W Nordal, Jo Helge Baarøy, Arve Dyregrov, Jørgen Virkesdal, Asbjørn Neverdal, Stefan Loutchan, Ron Overdevest.

Det er ingen merknader til innkallinga.

Sak 1. Årsmelding.

Leiar Jørgen Virkesdal legg fram årsmeldinga.

Sjå datautskrift som vert å lime inn i boka.

Årsmøtet godkjenner årsmeldinga samrøystes.


Sak 2. Rekneskap.
Kasserar refererer frå rekneskapen. Rekneskapen er ikkje ferdig revidert. Styret får fullmakt til å godkjenne årets reviderte rekneskap.

Sak 3 Medlemskontingent.

Framlegg til årsmøtet: Uendra i 2010.

Vedtak: Samrøystes.

Sak 4. Val

Styret: På val: Arve Dyregrov: Framlegg attval. Samrøystes.

Sissel Rambjørg vil ikkje ta attval. Framlegg: Trude Wergeland. Samrøystes.

Jenny N. Nordal ville ikkje ta attval. Framlegg: Ron Overdevest. Samrøystes

Kasserar ansvar: Jenny N. Nordal. Samrøystes.


Val av leiar: Jørgen Virkesdal framlegg attval. Samrøystes.

Vara til styret:

  1. Asbjørn Neverdal, tek attval
  2. Einar Kroghrud, tek ikkje attval
  3. Aud- Helen Daae, tek attval

for Einar Kroghrud: Jan Steinar Høsteland, samrøystes.

Ungdomsutvalet:

På Val: Trond Haveland. Tek attval 2 år.

Jan Audun Molland tek ikkje attval. Framlegg Einar Kroghrud, samrøystes.

Jaktnemnda; På val. Magne Neverdal, tek attval både som leiar og for 2 år i styret.

Rolf Sleire tek attval

Arne Jon Romøren tek attval.

Alle samrøystes.


Revisorar; Elin Kvamme, ikkje på val.


Roar Brudevoll tek attval. Samrøystes.


Arrangementsnemnda:


På val: Gunnar Nesse tek ikkje attval.


Tone Haugsvær tek ikkje attval.


Framlegg: Linda westervik, Rune Virkesdal. Samrøystes.


Pressekontakt: Jørgen Virkesdal på val, tek attval. Samrøystes.

Instruktørar: På val. Pål Overdevest tek attval samrøystes.


Ammunisjonsforvaltar: Trond Gjervik tek attval. Samrøystes.


Val av valnemnda.


Magny Eggum Berg går ut. Ron Overdevest går ut pga. Overgang til styret. Jan Steinar Høsteland er i valnemnda for 2010 som leiar. (no siste året).


Framlegg nye medlem: Lars Magnus Neverdal 3 år, Kjetil Hantveit 2 år. Samrøystes.


Årets skyttar Jan Eirik Baarøy. (premie utdelt).


Møtet slutt Ron Overdevest, s


Jenny Wergeland Nordal, Stefan Loutchan s, Jo Helge Baarøy s, Arve Dyregrov, s. Asbjørn Neverdal, s Jørgen Virkesdal s.


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !