Styremøter
Planen er å leggje ut styrereferata her: (Dei er sortert og vil bli lagt ut)
Styremøte 2015
Styremøte 2014
Styremøte 2013
Styremøte 2012
Styremøte 2011
Styremøte 1 2010

Organisering Nyborg skyttarlag
Tillitsverv 2016

Styret:

Jørgen Virkesdal, leiar
Severin Rokne, kassastyrar

Rune Virkesdal, skrivar

Thor Ø Westervik, leiar ungdomsutval
Arne Jakob Areklett, styremedlem
Ole Martin Flaten, styremedlem

Vara: 1. Lars Magnus Neverdal 2 Kjetil Hantveit


Arr.nemnd:


Irene Dyregrov, leiar

Lene Molland
Christer Smedbye
Foreldre til skyttarar stiller opp til arrangement.

Ungdomsutval:


Oddgeir W Oppedal
Thor Øystein Westervik, leiar
Kim Rambjørg
Jarle Uthaug
Lars M Neverdal
Kåre Tveit

Jaktnemnda:


Morten Nordgulen, leiar

Einar Dyregrov

Sverre Haveland

Jan Nordgulen

Hallgeir Haveland

Oddvar Vedå

Arve Dyregrov


Ammunisjonsforvaltar:  Styret

Instruktørar: Lars M. Neverdal og Pål Overdevest

Valnemnd: Trond Rambjørg, leiar, Jon M. Eggum, Astrid Uthaug

Pressekontakt: Jørgen Virkesdal

Revisorar: Elin Kvamme og Roar Brudevoll

Utsendingar til ombodsmøtet: Styret møter som ombodsmenn. 

Leiar får fullmakt til å peike ut andre varafolk.

Valde på årsmøtet i Nyborg skyttarlag 21.10.2016


OM OSS:

OM skytterlaget vårt


Vaktliste haust 2009

Landskonkurranse- Nyborg vann SAUER

Vinnarar morsdagskakelotteri 2008

Møte i alle nemnder 29.1.07

Vedtekter/statutter