Arbeidsdeling landsdelstemne

Framlegg- set av helga til arbeid med stemna.


Landsdelskrinsstemna i baneskyting  7.- 9. - 10. juni 2007.

200 skyttarar er påmelde.

Dugnad/rydding: Sundag 3. juni kl. 14.00.(eller til anna tid).

Torsdag 7.6 kl. 18.00: Eigne/Lokale skyttarar skyt.

Fredag: kl. 18.00 Felt i Eivindvik.

Laurdag 9.6 : Oppmøte  kl. 09.00.  Slutt ca. kl. 17.00.

Sundag: Finalar start kl. 09.00 Slutt kl. 17.00.

Hovudansvarleg: Jørgen Virkesdal/Lars M. Neverdal.

Jury: Samlagsleiar,  nestleiar Nyborg og Ungdomsutvalsformann SY

Standplass 200 m:

Torsdag/Laurdag: Lars Magnus/Trond Gjervik/ Arve Dyregrov/Håkon Høsteland

Sundag: Rune Virkesdal, Lars M. Neverdal, Frode Solheim/Trond Gjervik

Standplass 100 m:

Torsdag: Jan S Høsteland, Gunnar Molland, Trond Rambjørg

Laurdag: Sigurd Rokne/ Einar Kroghrud/ Ron Overdevest.

Sundag: Sigurd Rokne/  Ron Overdevest/Jan Audun Molland/Gunnar Molland

Data/Sekretæriat/resultat/Påmelding (Speaker):

Laur/Sundag: Jørgen Virkesdal/Sissel A Stamnes/ Emil Ulvatn/ +Jenny N W(sundag).

Premiar %96 Heimeside - Pressekontakt: Jørgen

Kvittere ut premiar  Sundag Kl. 09.00 -: Magne Neverdal/Jo Helge Baarøy

Parkeringsvakter: Asbjørn Neverdal, Arnljot Stamnes.

Kjøkken m/middag: Arrangementsnemnda organiserer:

Gratis kaffi og eller ei brus til alle som arbeider under stemnet. Middag vert selt til halvpris kostpris) til alle som arbeider for laget under stemnet.

VIKTIG: Gje melding straks om du ikkje kan møte og føreslå ein vikar til: Jørgen 97633174.

Tidsplan:

Torsdag kl. 18- 20.00: Eigne lokale skyttarar skyt bane.

Fredag kl. 18.00: Eigne rekrutt skyttarar skyt felt i Eivindvik.

Laurdag kl. 09.00- 15.30: Innleiande skyting 25 skot.

Sundag: Frå kl. 09.30- :Utdeling av standardpremiar

Sundag kl. 09.30 -11.30: Feltfinalar. (Gula har ansvar).

Sundag kl. 12.00-: Samlagsskyting

Laurdag kl. 14.00: Finalar bane

Premieutdeling medaljer/stjerner kl. 16.00

Dalsøyra 21.05.07

Jørgen Virkesdal, formann
e-post formann: kari-le@online.no


Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !