Vaktliste trening haust 2008
 Treningsliste innadørs Nyborg skyttarlag haust 2008.  Rekrutteringsskyttarar fredagar kl. 17.00.

 

Dato

Namn

Ansvarlege

12.9

Jørgen Virkesdal

Einar Kroghrud

19.9

Jo Helge Baarøy

Sigurd Rokne

26.9

Gunnar Molland

Roy Nerdal

3.10

Ron Overdevest

Jan S Høsteland

10.10

Trond Rambjørg

Jan Audun Molland

17.10

Jørgen Virkesdal

Einar Kroghrud

24.10

Jo Helge Baarøy

Sigurd Rokne

31.10

Gunnar Molland

Roy Nerdal

7.11

Ron Overdevest

Jan S Høsteland

14.11

Trond Rambjørg

Jan Audun Molland

21.11

Jørgen Virkesdal

Einar Kroghrud

28.11

Jo Helge Baarøy

Sigurd Rokne

5.12

Gunnar Molland

Roy Nerdal

12.12

Ron Overdevest

Jan S Høsteland

19.12

Trond Rambjørg

Jan Audun Molland

Dei ansvarlege må vere på plass i god tid. Lokala skal ryddast , kostast eller vaskast etter bruk. Det er viktig at alle set seg inn i rutinar for elektronikk og standplassleiing.

Tryggleiksreglar og skyteinstruksjon er viktig.

Inntil anna er bestemt så er denne treninga/skytinga gratis for Asp/R/ER/J.

Aldersgrense frå 4. klasse og oppover. Kvar trening kan følgjast på storskjerm.

Medlemspengane for rekruttar er kr. 100,-.

Skota kostar elles kr. 30,- pr pk (0,60) for dei som vil trene kal. 22 utanom desse tidene.

Ungdomsutvalet i laget satsar tek sikte på å arrangere eit kurs for rekrutteringsskyttarar. Det og truleg eit lite skytestemne før jul. Ny liste vert sett opp etter jul.

Dalsøyra 5.9.08.

For Nyborg skyttarlag

jv


Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !