Styremøte 7.4.2009
 Styremøte i Nyborg skyttarlag 7.4.08.

Saker:
  1. Skriv og meldingar.a. Skoleskyting 2008 %96 Vunne eit Sauergevær. Våpenløyve er søkt om.b. Skyttarhuset utleigd 16. mai. Gullbryllaup.c. Skyttarhuset utleigd til konfirmasjon 21.mai.d. Skytingens Dag %96 tinga 30 premiepakkar.e. Feltstemne %96 ny dato vert utsett til fredag 24.7.f. Det søkt om Kulturmidlar frå kommune.g. FRIFOND %96 søkt om støtte til 1 SAUER.h. Søkt om gåve frå Sparebanken.i. Elektronikk del


  1. Vaktliste ute trening.Ansvarleg for vaktliste Jo Helge. Torsdag kan vurderast opp mot fredag som treningsdag.


  1. Rutinar for bruk av skytebana.Instruks for bana og flaggheising må følgjast.


  1. Nyborgstemna bane 2.-3. mai - gjennomgang.Det vert sett opp arbeidsliste. Bodil Baarøy tek seg av kjøkkenet.


  1. Skytingens Dag 7. juni - gjennomgang.Same opplegg som før. Styret og ungdomsutvalet tek seg av arrangementet.Arrangement nemnda ordnar kjøkkenet.


  1. Landsskyttarstemna på Evje - innkvartering.Sissel har tinga 7 plassar i leiren. Desse kan fordelast i laget. Sissel ordnar dette.


  1. Påmelding Samlagsstemna 19.4. Lavikdal.Påmeldingsfrist 13.4. Gåvepremie kr. 250,-.


  1. Vestlandsstemna bane 3.-5.7 - gjennomgang.Arbeids - Stikkord:a. Orientering om Samarbeid m/Oppedal. Leiar + styret.- Innbyding/Ansvarsfordeling/ Økonomi.b. Bana %96 vedlikehald. Styret.Det må setjast opp dugnadsdagar.1. Parkering. Ans. Arve/Jo Helge2. Tømme septikk tankar. Ansv. Arve Jo Helge3. Vedlikehald elektronikk. Jørgen/Trond G/Elektrikkar/Kent L4. Liste -lage påmeldingsluke i hus. Tron R/Jan Audun5. Male skyttarhus og standplassar. Trond G/Sigurd/Trond/Jan S6.Straum til Hv-huset.7. Stang %96 og felthurtigsskyting. Jo Helge/Arve/Jørgen8. Tidsplanar. Jørgen9. Ansvarsfordeling stemne. Jørgen/Sissel. Sissel10. Premiar. Jenny/Jørgen11. Overnatting. HeimesideMatopplegg. Utvida arr.nemnd. Bodil/Tone/Knut/Kari-Lise/Turid R/Berit N/Turid K M/Else DK/Reidun H/Arnhild/Eli13. Rydde skog. Ron/Asbjørn N.12. REGLAR for stemna.


  1. Skotprisar 2009.Skotprisane vert som no.


  1. Ymse.


Jørgen Virkesdal, refr.


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !