Ombodsmøte Sogn Ytre.
Ombodsmøte i Sogn Ytre skyttarsamlag 2006.

Ombodsmøte på Vadheim Fjordstue 03.12.06.


1.      Val av møteleiar: Jørgen Virkesdal.

2.      Val av skrivar: Bjarne Hjartholm.

3.      Val av fullmaktsnemnd: Hall Midthun, Olav B. Bjordal.

4.      Val av to til å skrive under møteboka.: Hall Midthun, Olav B. Bjordal.

Det møtte 21 utsendingar frå 9 lag.

Vetlefjorden: Per Langeteig, Svein B. Nesse.

Bjordal/Søreide: Olav B. Bjordal, Anders Søreide.

Nyborg: Jan Steinar Høsteland, Lars M. Neverdal, Jørgen Virkesdal.

Gula: Hall Midthun.

Oppedal/Brekke: Bjørn I. Oppedal, Malvin Færøy, Egil Nyheim, Jon Herfinn Botnen, Skjalg Grimelid Oppedal.

Lavikdal: Geir Bruåsdal og Kåre Bjørkhaug.

Vadheim: Kåre Skår, Erling Dingsøyr.

Nesse: Helge Bakke, Harald Koldingsnes.

Balestrand: Jens Ligtvor, Bjarne Hjartholm.


Jørgen Virkesdal og Svein Bjarnar Nesse orienterte om -Nytt frå DFS- klassereglar, sikkerheit m.m
5.      Årsmelding.

Jørgen Virkesdal las årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend utan merknad.

Ungdomsutvalet: Svein Bjarnar Nesse las årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend utan merknad.

6.      Rekneskap.

Malvin Færøy las rekneskapet. Rekneskapet vart godkjend utan merknad.

7.      Budsjett for 2007:

Malvin Færøy las budsjettframlegget. Merknad: Ungdomsutvalet kjem med framlegg til aktivitetar for ungd.skyttarane. Budsjettet vedteke.

8.      Plassering av stemner 2008.

Framlegg:

a.       Korrespondanseskyting 2008:     Lavikdal.

b.      Samlag miniatyr 2008:                  Nyborg.

c.       Samlag felt 2008:                          Nesse/Balestrand/Vetlefj./Sværefj.

d.      Samlag bane 2008:                        Oppedal/Brekke

9.      Høyringar/orienteringar/Ymse.

a. Tilskot kr. 1000,- til korrespondanseskyting/rekruttlaga.

b. Gratis e-post til alle skyttarlag frå 2007

c. Skytebanetryggleik. Laga må syte for at sikkerheitsrapportane kjem inn.

d. Diverse premieutdelingar.: Jens Ligtvor fekk diplom for 40 år Dugleiksmerke. Egil Nyheim fekk diplom for 30 år Dugleikmerke. Magnus Nyland fekk diplom for 35 år Dugleiksmerke og Kåre Bjørkhaug fekk Diplom og fat for 25 års Dugleiksmerke. Alexander Gjermundstad fekk Gylt Org.med og Rune Ytredal fekk Sølv. Org. Med. Premioeutdeling frå korrespondanseskytinga 2005.

e. Reglane for korrespondanseskytinga skal behandlast av styret før neste ombodsmøte.

f. Styret får i oppgåve å få skytinga om org. Med. på ein fast dag.


10.Val.

a.      3  medlemer til ungdomsutvalet.                     

Valde: Svein B, Nesse, Harald Koldingsnes og Idar Henning Måren.

b.      Leiar og nestleiar ungdomsutvalet.     

Valde: Svein Bjarnar Nesse, leiar og Harald Koldingsnes, nestleiar.

c.       Varamedlemmer til ungdomsutvalet.  

Valde: Vidar Nyland og Geir Bruåsdal.

d.      3 medlemmer til hovudstyret.              

Valde: Jørgen Virkesdal, Arvid Stadheim, Hall Midthun.

e.        Varamedlemmer til hovudstyret:        

Valde:1.Leif Bolstad 2. Arild Fosse.3. Per J. Brekke.

f.       Val av samlagsleiar 2007.                     

Vald: Jørgen Virkesdal.

g.      Val av nestleiar 2007.

Valde: Arvid Stadheim.

h.      Val av kassastyrar 2007.                                  

Valde: Hall Midthun.

i.        Val av utsending til skyttartinget 2007.          

Vald: Jørgen Virkesdal med nestleiaren som vara.

j.        Pressekontakt.

Vald: Jørgen Virkesdal

k.      Revisorar.           

Valde: Kåre Wergeland og Lars E. Haugsvær.

l.         Valnemnd 2007. 

Vald: Vadheim.

 
Møtet slutt

Bjarne Hjartholm, skrivar


Hall Midthun  s.                     Olav B. Bjordal s.  
Meiningsmåling  
  Er du nøgd med dei nye klassereglane? 
Ja
Nei


Les referat frå ombodsmøtet 3.12.06
Serieoppsett korrespondanseskyting 2007.
Referat styremøte i Sogn Ytre 26.11.06
Korrespondanseskyting 2007.
Vandrepokalar SY.
Ombudsmøte i Vadheim sundag 3.12 kl. 11.00
Korrespondanseskyting -reglar
Lenkjer
09.10.2006
Tittel for les mer...
Dette er test nr. to
Les meir..

  

Kontakt Nyborg  
  nyborg@skytterlag.no el. mobil 97633174 
Bank 3817.20.08663 Org.nr 984 410 077Dataskyting -NB! Bruk explorer nettlesar

Skytetrening-sikt/avtrekk

Jegertrening og vaktliste 2018

LS 2018 i Stjørdal

Vakt for NU/R/ER/J-Torsdagar

TV-aksjon-Dalsøyra krins

Trening-skyting

Skytetid LS Førde

Mannskapsliste Vestlandsstemne 6.-9. juli

Vakt og treningsliste 2017

Medlem i Nyborg skyttarlag

Nyborgstemne bane 7.-8.5-organisering

Treningsliste ute

Lagsm. og sosialt samvær15m 18.3.16

Bedriftsskyting 1. mars 2016

Pangstart 15-resultat

Vaktliste 15m inne

Trening og jaktskyting

God reklame for skytesporten i Gulen

Samlagstemne i felt Nessane 25.4.15

LS-Lesja

Informasjon/Vaktliste/trening ute torsdagar kl. 18.00

Vinnarar morsdagslotteri 2015

Industriarbeidarane vann bedriftskytinga 2015

Pangstart 3-Nyborg 13.11 på treninga

Skytetrening 15m onsdagar for kl. 1-5 kl. 20.00

Trening til ny sesong

Ungdomsamling Sogn Ytre den 8.11

Trening-skytesimulator

Nyborgstemna 10.-11.5.14

Lagsmeisterskap 15 2013

Vaktliste 15 m 2012-2013 inne 15 m

Org.medalje Nyborg 11.8.11

Jakt treningar og jaktprøve 2011

Jegerkurs 12.-13.3.11 på Hosteland

Jakt-og treningskyting 2010

Vaktliste ute 2010-Onsdagar

Nyborg skoleskyting 100% deltaking

Serieskyting Sogn Ytre 2010

Kontakt Nyborg

Samlagstemne Bjordal 16.8

Finalegrense vestlandbane

Medalje historikk vestlandstemna

Kart Nyborg skytebane

Skytetider Vestlandstemne

Tidsplan (førebels) sundag 5.7 Vestlandstemna bane

Samlagskyting Vestlandstemna

LS-Evje -Nyborg 18 stk. skytetider

Skytingens Dag sundag 7.juni

Skytetider Vestlandstemna

Landsdelstemne i Førde 13.-14. juni-Skytetider

Org.medalje 30.5.09 i Vadheim

Jaktprøven og trening 2009

Nyborgstemna og Oppedalstemna 2.-3.mai

Vestlandstemne 2009-overnatting

Vestlandstemne 3.-5. juli 2009-Innbyding

Samlagsstemna i felt 19.4- Lavikdal

Korrespondanse runde 7

Korrespondanseskyting runde 6

Korrespondanse runde 5

Vinnarar morsdagskakelotteri 2009

Korrespondanseskyting runde 4

Korrespondanseskyting runde 3

SY-Runde 2

Korrespondanseskytinga runde 1 2009

Nybiorg min.- 23.-24. januar-innbyding

Skytekurs/bading i Høyanger 14.2

Serieskyting korrespondanse 2009

Referat frå styremøte 8-12-08

LS- Førde skytetider Nyborg

Skytetider Vestlandsstemne Voss

Fredagstrening - vaktliste 2008.

200 m 35 skot Nyborg bane 2008

100 m35 skot Nyborg bane 2008

Resultat Nyborg bane 2008

Skytetid påNyborgstemna 30.5

Skytingens Dag var vellukka.

Nyborg Skytetider Ålfoten 7.6.08

Nyborgstemna bane 2008

Organisering Nyborgstemna 31.5-1.6.2008

Lagsmeisterskap i feltsskyting 2008

Resultat lag.min 2008

Bedriftsskyting 4.3.08

Lagsmeisterskap fredag 7.mars

Bedriftsskyting tirsdag 4.mars

Resultat samlagsstemne miniatyr Sogn Ytre 2008

Tirsdag - Vaktliste R-ER-J

Samlagstemne 15m-arbeidoppgåver

Resultat Nyborg min

Nyborg miniatyr 25-26.1- innbyding

PANGSTART/Solund sundag 20.1

Ansvar Nyborg miniatyr 24.-26.1

Vaktliste vinter/vår 2008

Innbyding Nyborg min 24.-26.1

Ombodsmøte Sogn Ytre 2007

Referat frå årsmøte 2007

Resultat Fjordane felt - Gula 2007

Ole Aril Aa Landsdelsmeister

Resultat innleiing Fjordane bane

Landsdelskrinsstemne i Gulen.

Dette skjer på skytebana i mai

Landsdelskrinsstemne bane og felt

Trening 100m nr. 2 ute.

Resultat lagfelt 14.4.07

Lagsmeisterskap feltsskyting laurdag14.april

Vaktliste -treningar fredag 100m

Samlagsstemne felt laurdag 21.4 - Oppedal/B

Reknes Byggjevarer vann bedriftsskytinga.

Nyborg lag min. 2007

Resultat korrespondanseskyting 2007

Morsdagslotteri 2007.

Resultat - Nyborg stemna miniatyr

Nyborg miniatyr 2.-3.2 - ansvarsliste.

Seim og Meland resultat

Morsdagskakelotteri 2007

Skytetider Seim og Meland 28.1.07

Felles møte mandag 29. januar

Innbyding Nyborstemna miniatyr.

Solund sundag 21.1.07- resultat.

Til andre heimesider - Nyttige lenkjer

Resultat Juletreff for familiar.

Resultat skoleskyting Dalsøyra skule 15.12.06

God skyting av nyborgsskyttarar.

Skytetider Gaular 10. des.06

Referat frå ombodsmøtet i Sogn Ytre

Korrespondanseskyting-serieoppsett 2007.

Haustcup resultat.

Korrespondanseskyting SY

Ombodsmøte - les meir

Høstcup i Gaular - les meir

Til andre heimesider

Skal du til LS-2007 i Steinkjer.

DFS